GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XI

Ngày 23/7/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XI, năm học 2019 - 2020. Sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) và biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Xem thêm

Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ X

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ngày 24/5/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ X, năm học 2018 - 2019.

Xem thêm

Tổng kết và trao giải Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trong sinh viên” lần thứ 2

Sáng 23/6 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trong sinh viên” lần thứ 2.

Xem thêm

Hội nghị tổng kết và trao giải nghiên cứu khoa học học sinh - sinh viên lần thứ nhất

Sáng 30/10 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải nghiên cứu khoa học HSSV viên lần thứ nhất.

Xem thêm