Đại học Công nghiệp Hà Nội đưa vào hoạt động Phòng kỹ thuật điều khiển khí nén trị giá 2,3 tỷ đồng

Sáng ngày 23/5/2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ bàn giao Phòng kỹ thuật điều khiển khí nén trị giá 2,3 tỷ đồng do Công ty TNHH SMC Corporation Việt Nam tài trợ.

Xem thêm

Lễ bàn giao thiết bị của Tập đoàn Phoenix Contact - CHLB Đức cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thiết bị trị giá 90.000 USD đã được Tập đoàn Phoenix Contact trao tặng cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) tại Lễ bàn giao thiết bị phòng thực hành thí nghiệm kỹ thuật tự động hóa diễn ra sáng ngày 28/02/2019.

Xem thêm

Lễ bàn giao thiết bị do tập đoàn Huawei tài trợ

Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác giữa Công ty TNHH Huawei Việt Nam và trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sáng 2/11/2012, Công ty TNHH Huawei Việt Nam đã trao tặng nhà trường Hệ thống máy trạm ảo ứng dụng công nghệ điện toán đám mây.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ nhận bàn giao thiết bị dự án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Công nghiệp phần mềm Việt Nam”

Sáng 24/5/2006, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội diễn ra lễ bàn giao thiết bị dự án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Công nghiệp phần mềm Việt Nam” bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ấn Độ.

Xem thêm