GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Gặp mặt sinh viên khuyết tật nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam

Sáng ngày 18/4/2021, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt sinh viên khuyết tật nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Xem thêm

Gặp mặt nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4

Chiều ngày 18/4/2018, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt học sinh, sinh viên khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4.

Xem thêm

Gặp mặt HSSV khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4

Đã trở thành truyền thống tốt đẹp mang đầy tính nhân văn, ngày 18/4 hàng năm, Nhà trường tổ chức buổi Gặp mặt HSSV khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Xem thêm