Sinh viên Đại học K13 và Cao đẳng K20 học tập tuần sinh hoạt công dân, năm học 2018 – 2019

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho sinh viên, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên Đại học K13 và Cao đẳng K20 mới nhập trường. Lịch học bắt đầu từ ngày 24/8/2018 đến 01/9/2018 tại cơ sở Hà Nam và từ ngày 26/8/2018 đến 31/8/2018 tại cơ sở Hà Nội.

Xem thêm