Trao Quyết định bổ nhiệm cho 02 viên chức quản lý Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Ngoại ngữ

Sáng ngày 07/10/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm cho 02 viên chức quản lý Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Ngoại ngữ. NGND. PGS.TS. Trần Đức Quý – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và trao Quyết định cho viên chức được bổ nhiệm.

Xem thêm

Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Sáng ngày 19/6/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cán bộ quản lý.

Xem thêm

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cán bộ quản lý

Chiều ngày 14/02/2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cán bộ quản lý.

Xem thêm

Trao nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý

Thực hiện quy định của Đảng về công tác cán bộ, chiều ngày 11/10/2017, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức buổi trao nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý ở một số đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Đào tạo, Khoa Cơ khí, Khoa Khoa học cơ bản, Trung tâm cơ khí, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Trung tâm Giáo dục Thể chất – Thể thao, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin thư viện.

Xem thêm

Trao nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý

Sáng ngày 29/5/2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi trao nhận quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

Xem thêm

Trao nhận quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm 2016

Sáng ngày 27/12/2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi trao nhận quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm 2016.

Xem thêm

Trao nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đợt I năm 2016

Sáng ngày 21/7/2016, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi trao nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đợt I năm 2016.

Xem thêm

Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý

Sáng ngày 15/3/2016, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Xem thêm

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý một số đơn vị trong trường

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường, ngày 28/01/2013, nhà trường tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý một số đơn vị trong trường.

Xem thêm