Đại học Công nghiệp Hà Nội sẵn sàng chào đón các diễn giả tham gia Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu về Quản lý và Đổi mới Công nghệ 2021 (ICRMAT 2021)

Hội thảo khoa học quốc tế ICRMAT 2021 (International Conference on Research in Management and Technovation ICRMAT 21) sẽ diễn ra tại Đại học Công nghiệp Hà Nội vào ngày 10-11/12/2021. Khoa Quản lý Kinh doanh và Khoa Kế toán Kiểm toán được Nhà trường giao nhiệm vụ chủ trì và chịu trách nhiệm về nội dung của hội thảo.

Xem thêm

Giảng dạy và ứng dụng Hóa học xanh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đây là nội dung chính của Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về Hóa học xanh tại doanh nghiệp - lồng ghép hóa học xanh vào bài giảng tại Đại học Công nghiệp Hà Nội”. Chương trình do Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) và Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức.

Xem thêm

Hội thảo việc làm, định hướng, tập huấn kỹ năng viết CV, đối sách phỏng vấn vào các doanh nghiệp Nhật Bản

Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty Sekisho tổ chức chương trình “Hội thảo việc làm, định hướng, tập huấn kỹ năng viết CV, đối sách phỏng vấn vào các doanh nghiệp Nhật Bản” nhằm giới thiệu việc làm cho sinh viên (SV) trình độ Đại học khóa 13, 14 và SV đã tốt nghiệp các chuyên ngành.

Xem thêm

Hội thảo khoa học “Công nghệ phần mềm và Khoa học dữ liệu”

Ngày 25/6/2021, khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Công nghệ phần mềm và Khoa học dữ liệu”. Hội thảo quy tụ 40 báo cáo khoa học chất lượng của cán bộ, giảng viên khoa CNTT.

Xem thêm