GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Tọa đàm “Kế hoạch phối hợp đào tạo năm 2012 về Thương mại điện tử và E-Learning”

Chiều 09/02/2012, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi Tọa đàm về Kế hoạch phối hợp đào tạo năm 2012 về Thương mại điện tử và đào tạo trực tuyến (E-Learning).

Xem thêm