Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng ban tuyên giáo TW, Trung ương Đoàn TNCSHCM và một số đơn vị tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Xem thêm

Sinh viên DHCNHN với cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cấp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội diễn ra từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020, cấp toàn quốc diễn ra từ ngày 12/10/2020 đến 12/12/2020.

Xem thêm

Đoàn đại biểu điển hình, tiên tiến trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thăm Trường Đại học Công ngiệp Hà Nội

Chiều ngày 17/5/2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đón tiếp đoàn đại biểu điển hình, tiên tiến trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015 của Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội do đồng chí Bùi Xuân Thắng - UV Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng Uỷ khối Công nghiệp Hà Nội, làm Trưởng đoàn.

Xem thêm

Tổ chức thành công chương trình tuyên truyền “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tối ngày 05/ 6/ 2015, tại Hội trường A11, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức thành công chương trình tuyên truyền “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Xem thêm

Tổ chức Hội nghị tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 1/6/2013, tại Hội trường tầng 3, nhà A11, Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Xem thêm

Đón tiếp lưu học sinh Trung Quốc làm thủ tục theo học tại trường

Sáng 6/9/2011, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đón tiếp lưu học sinh Trung Quốc làm thủ tục nhập học tại trường.

Xem thêm

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tối 10/06/2011, tại Hội trường tầng 3, A11, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Xem thêm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ thị số 06-CV/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 06/12/2006 của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 18/1/2007 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 12 – KH/ĐU ngày 30/3/2007 của Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sáng 5/5 Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Xem thêm