Trường Ngoại ngữ - Du lịch: Sáng tạo, đột phá, hội nhập, vươn tầm cao mới.

Tiếp bước truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Ngoại ngữ - Du lịch luôn vươn mình, không ngừng đổi mới toàn diện, đồng bộ; chủ động hội nhập quốc tế trong hợp tác, đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với ứng dụng thực tiễn; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhằm đưa ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận, bắt kịp những xu thế mới của thời đại; chú trọng giáo dục cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

Xem thêm

Đại học Công nghiệp Hà Nội: 124 năm xây dựng và phát triển

Đại học Công nghiệp Hà Nội đang nỗ lực để bắt kịp với thời đại thông tin toàn cầu, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và vì những giấc mơ vươn ra thế giới, vượt ra khỏi Việt Nam. Giấc mơ của sinh viên là nắm bắt hiện thực và hướng đến tương lai, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn nuôi dưỡng và nâng cao giá trị của những giấc mơ đó.

Xem thêm

Kết quả năm học 2019 - 2020 và mục tiêu phát triển đại học thông minh

Năm học 2019 - 2020 ghi dấu mốc quan trọng trong quyết tâm thực hiện tự chủ, tạo được sự chuyển biến đột phá về chất lượng. Với quyết tâm của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt hoạt động.

Xem thêm