I. Giai đoạn 1: Truyền thông 7 nhóm ngành và 40 ngành đào tạo của Nhà trường, cuộc thi “HaUI tôi chất - ngành tôi nhất”

1. Thời gian tổ chức

- Vòng 1: Từ 8h00 ngày 22/4/2021 đến 15h00 ngày 10/5/2021

- Vòng 2: Từ 8h00 ngày 11/5/2021 đến 15h00 ngày 13/5/2021

- Vòng 3: Từ 8h00 ngày 14/5/2021 đến 15h00 ngày 16/5/2021

- Thời gian công bố kết quả: Ngày 17/5/2021.

2. Hình thức thi - Thể lệ

BTC sẽ ghép các đơn vị Liên chi đoàn thành 07 đội thi, cụ thể như sau:

Đội 1: LCĐ khoa Cơ khí + LCĐ khoa CN Ô tô

Đội 2: LCĐ khoa Điện + LCĐ khoa Điện tử

Đội 3: LCĐ khoa CNTT

Đội 4: LCĐ khoa CN Hóa + LCĐ TT Việt Nhật

Đội 5: LCĐ khoa CN May & TKTT + LCĐ TT Cơ khí

Đội 6: LCĐ khoa Kế toán + LCĐ khoa QLKD

Đội 7: LCĐ khoa Ngoại ngữ + LCĐ khoa Du lịch

Cuộc thi được chia làm 03 vòng thi, cụ thể như sau:

Thể lệ cuộc thi Chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội - Kiến tạo cho tương lai “Choose HaUI, create opportunities for future”

* Vòng 1: Bình chọn nhóm ngành yêu thích

- Thời gian bình chọn: Từ ngày 8h00 ngày 22/4/2021 đến 15h00 ngày 08/5/2021.

+ Các đội bình chọn nhóm ngành yêu thích bằng cách bấm chọn Thích/Chia sẻ vào dưới mỗi video clip Nhóm ngành đăng tải trên https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts

- Cách thức tính điểm bình chọn:

+ 01 lượt “Thích” = 1 điểm

+ 01 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 1 điểm

Điểm bình chọn của 01 video clip của một nhóm ngành được tính bằng tổng số lượt “Thích” và số lượt “Chia sẻ”.

Kết thúc Vòng 1, BTC sẽ chọn ra 06 đội có điểm bình chọn nhóm ngành cao (xếp thứ tự từ trên xuống dưới) và bốc thăm chia cặp để tham gia Vòng 2: Đấu cặp. Đội có điểm số thấp nhất Vòng 1 sẽ không tham gia Vòng 2: Đấu cặp và tham gia Nhánh số 2 để tranh giải Á quân ở Vòng 3: Về đích.

* Vòng 2: Đấu cặp

06 đội vào vòng 2 sẽ bốc thăm để chia thành 03 cặp đấu. Các cặp đấu sẽ tiếp tục gia tăng bình chọn bằng cách bấm chọn “Thích” và “Chia sẻ” vào dưới mỗi 06 video nhóm ngành đào tạo đã được đăng tải trên https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts

Lưu ý: Tại Vòng 2, điểm các đội thi sẽ bắt đầu tính từ 0 điểm

- Cách thức tính điểm:

+ 01 lượt “Thích” = 1 điểm

+ 01 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 1 điểm

Điểm bình chọn của 01 video clip của một nhóm ngành được tính bằng tổng số lượt “Thích” và số lượt “Chia sẻ”.

Kết thúc Vòng 2, BTC sẽ tiến hành chia các đội thành 02 nhánh để tham gia Vòng chung kết, cụ thể như sau:

Nhánh 1 (Tranh giải Quán Quân): Gồm 03 đội có điểm bình chọn cao hơn tại các cặp đấu ở Vòng 2

Nhánh 2 (Tranh giải Á Quân): Gồm 04 đội, trong đó 03 đội có điểm số thấp hơn tại Vòng 2 và 01 đội thấp điểm nhất tại Vòng 1

* Vòng 3: Về đích

Các đội tại Nhánh 1 và Nhánh 2 tiếp tục bình chọn video clip nhóm ngành để tranh giải Quán Quân và Á Quân. Các cặp đấu sẽ tiếp tục gia tăng bình chọn bằng cách bấm chọn “Thích” và “Chia sẻ” vào dưới mỗi 06 video nhóm ngành đào tạo đã được đăng tải trên https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts

Lưu ý: Tại Vòng 3, điểm các đội thi sẽ bắt đầu tính từ 0 điểm

- Cách thức tính điểm:

+ 01 lượt “Thích” = 1 điểm

+ 01 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 1 điểm

Điểm bình chọn của 01 video clip của một nhóm ngành được tính bằng tổng số lượt “Thích” và số lượt “Chia sẻ”.

Kết thúc Vòng 3, đội giành giải Quán Quân là 01 trong 03 đội thuộc Nhánh 1 có tổng số điểm bình chọn cao nhất. Đội giành giải Á Quân là 01 trong 04 đội thuộc Nhánh 2 có tổng số điểm bình chọn cao nhất.

II. Giai đoạn 2: Truyền thông 40 ngành đào tạo “Chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội - Kiến tạo cho tương lai"

1. Thời gian tổ chức

- Phát động cuộc thi: Từ ngày 15/7/2021

- Thời gian bình chọn video clip (dự kiến): Từ 8h00 ngày 30/7/2021 đến 15h00 ngày 30/8/2021 (Các video clip dự thi của các Khoa, Trung tâm đào tạo sẽ do Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng thực hiện trên cơ sở phối hợp với các đơn vị).

- Công bố kết quả, trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 9/2021.

2. Cách thức bình chọn và tiêu chí đánh giá, chấm điểm

2.1. Cách thức bình chọn

- Tổng số lượng video clip bình chọn: 40 video clip tương đương 40 chuyên ngành đào tạo Đại học của nhà Nhà trường (theo phụ lục đính kèm).

- Các video clip được đăng tải trên website của Nhà trường https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts

- Tham gia bình chọn bằng cách bấm chọn “Thích” và “Chia sẻ”vào dưới mỗi video clip

* Lưu ý: Không hạn chế số lần “Chia sẻ” cho một video clip, mỗi cá nhân có thể “Thích” và “Chia sẻ” nhiều video clip.

2.2. Tiêu chí chấm điểm

- Cách tính điểm:

+ 01 lượt “Thích” = 1 điểm

+ 01 lượt “Chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 1 điểm

Điểm bình chọn của 01 video clip của một ngành được tính bằng tổng số lượt “Thích” và số lượt “Chia sẻ”.

Trong trường hợp hai hoặc nhiều Liên chi đoàn có số điểm bằng nhau, giải thưởng sẽ trao cho đơn vị có số lượt “Chia sẻ” nhiều hơn.

Ngoài ra, BTC căn cứ trao giải thưởng tuần cho các Liên chi đoàn có số lượng người tham gia bình chọn cao nhất (Cách tính: Điểm bình chọn theo tỉ lệ sinh viên (A), A = Điểm tổng số lượt thích các video clip các ngành đào tạo của đơn vị/ tổng số sinh viên của đơn vị. Điều kiện trao giải A≥ 60%)

- Thời gian tính kết quả giải thưởng tuần (dự kiến)

Tuần 1: Tính từ 15h00 ngày 02/8/2021 đến 15h00 ngày 09/8/2021.

Tuần 2: Tính từ 15h01 ngày 09/8/2021 đến 15h00 ngày 16/8/2021.

Tuần 3: Tính từ 15h01 ngày 16/8/2021 đến 15h00 ngày 23/8/2021.

Tuần 4: Tính từ 15h01 ngày 23/8/2021 đến 15h00 ngày 30/8/2021.

Kết thúc mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ chốt kết quả và thông báo trên fanpage của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường: https://www.facebook.com/dtnhsvhaui/

Tin tiêu điểm