Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

I. Quá trình hình thành và phát triển

Sự hình thành và phát triển của Phòng Đào tạo gắn liền với thành tích 119 năm xây dựng và phát triển Nhà trường về số lượng cán bộ, viên chức, về quy mô đào tạo và uy tín.

II. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo trong Nhà trường.

* Nhiệm vụ

- Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong Trường nghiên cứu và đề xuất với Hiệu trưởng và lãnh đạo Nhà trường về các mục tiêu và định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chính quy, không chính quy và các chương trình liên thông, chuyển đổi;

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tổ chức tuyển sinh các cấp trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch năm học, lập thời khóa biểu, lịch thi cho các lớp học;

- Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, các thủ tục quy trình quản lý thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

III. Nhân sự

* Ban lãnh đạo

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: TS. Kiều Xuân Thực

Phòng Đào tạo
Phó Trưởng Phòng: ThS. Đỗ Nguyên Hưng

Phòng Đào tạo
Phó trưởng Phòng: ThS. Phạm Thành Công

Phòng Đào tạo
Phó trưởng Phòng: ThS. Vũ Ngọc Ánh

* Các bộ phận trực thuộc

- Bộ phận Tuyển sinh

- Bộ phận Kế hoạch

- Bộ phận Nghiệp vụ


IV. Những thành tích nổi bật
- Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc và được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp, của Công Đoàn ngành Công nghiệp Việt Nam, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Phần thưởng cao quý bao gồm:
01 Huân chương Lao Động Hạng 3.
01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
02 Bằng khen của Công đoàn ngành Công nghiệp Việt Nam.
01 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp.

V. Địa chỉ liên hệ
* Bộ phận Tuyển sinh

- Văn phòng: Tầng 2, nhà A2, cơ sở 1, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 224.

- Trực tuyển sinh: P103, nhà A5, cơ sở 1, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 277.

* Bộ phận Kế hoạch

-Văn phòng: Tầng 1, nhà A2, cơ sở 1, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 206.

-Trực Đào tạo: Tầng 1 nhà A8, cơ sở 1, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04 37639839.

-Trực Đào tạo: Tầng 1 nhà B3, cơ sở 2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04 37650050.

-Trực Đào tạo: Tầng 1 nhà C2, cơ sở 3, Phủ Lý, Hà Nam.

* Bộ phận Nghiệp vụ

-Văn phòng: Tầng 1, nhà A2, cơ sở 1, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 210, 202.

Email: phongdt@haui.edu.vn