Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đức Quý

BAN GIÁM HIỆU

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ-viên chức, bồi dưỡng đội ngũ, ký kết các hợp đồng kinh tế.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trường.

- Phụ trách công tác khoa học công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

- Phụ trách công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

- Làm chủ tịch các hội đồng.

- Chủ tài khoản nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Các phòng: Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Khoa học công nghệ

+ Công ty LETCO

+ Các khoa: Công nghệ ô tô, Cơ khí, Điện tử

+ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Sinh hoạt tại phòng Tài chính kế toán

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Văn Bổng

BAN GIÁM HIỆU

- Phụ trách công tác đào tạo.

- Phụ trách một số công việc về tuyển sinh.

- Phụ trách công tác phát triển và đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách liên kết đào tạo trong nước.

- Phụ trách công tác học sinh-sinh viên; công tác thi học sinh giỏi.

- Phụ trách quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

- Phụ trách công tác thực hành, thực tập và an toàn lao động.

- Ký kết các hợp đồng đào tạo, thực tập, xây dựng chương trình,... theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng: Đào tạo, Công tác HSSV

+ Các khoa: Điện, Công nghệ thông tin, Lý luận Chính trị - Pháp luật, Khoa học cơ bản, Công nghệ Hoá

+ Các Trung tâm: Đào tạo Sau đại học, Đào tạo thường xuyên, Quản lý chất lượng.

+ Viện Công nghệ-HaUI.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại phòng Đào tạo.

Phó Hiệu trưởng: TS. Bùi Thị Ngân

BAN GIÁM HIỆU

- Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế.

- Phụ trách công tác liên kết đào tạo với nước ngoài.

- Phụ trách dự án JICA; công tác phát triển quan hệ doanh nghiệp và đánh giá kỹ năng nghề.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng và thi giáo viên dạy giỏi.

- Phụ trách công tác thanh tra giáo dục.

- Phụ trách công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao, y tế.

- Ký kết các hợp đồng về hợp tác quốc tế, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, dịch vụ... theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Các phòng: Hợp tác quốc tế, Thanh tra giáo dục

+ Các khoa: Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất

+ Các trung tâm: Công nghệ thông tin, Đào tạo quốc tế, Việt-Nhật, Hợp tác doanh nghiệp, Thông tin - Thư viện.

+ Trạm Y tế.

Sinh hoạt tại khoa Ngoại ngữ.

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Anh Tuấn

BAN GIÁM HIỆU

- Phụ trách công tác hành chính, quản trị.

- Phụ trách một số công việc về đầu tư xây dựng.

- Phụ trách công tác thu nộp học phí.

- Phụ trách công tác an ninh trật tự, tự vệ.

- Phụ trách công tác phát triển các hoạt động dịch vụ.

- Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, công tác 5S.

- Phụ trách công tác cơ sở đào tạo Hà Nam.

- Ký kết các hợp đồng dịch vụ, hành chính... theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Quản trị

+ Các khoa: Quản lý kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công nghệ May & Thiết kế thời trang, Du lịch

+ Các trung tâm: Cơ khí, Đào tạo lái xe, Quản lý Ký túc xá, Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn.

-Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại khoa Du lịch.Tin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24291949