Tập huấn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng, chiều ngày 26/9, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi tập huấn triển khai Hướng dẫn số 55-HD/ĐUK ngày 15/8/2023 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cho các đồng chí trong đảng ủy, chi ủy các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

TOP 25

ĐẠI HỌC DẪN ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM

1500

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

550

ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ