Hành trình làm theo lời Bác của đoàn sinh viên tiêu biểu Đại học Công nghiệp Hà Nội

Về với Cao Bằng – Mảnh đất anh hùng đang đổi thay từng ngày. Nơi đây không chỉ là nơi sơn thủy hữu tình mà còn là vùng đất lưu giữ những giá trị lịch sử cách mạng Việt Nam, để những hành trình về nguồn luôn tràn ngập cảm xúc tự hào, niềm tin, lòng biết ơn sâu sắc với công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc.

HaUI Intro HaUI TV Bao chi viet ve HaUI
TOP 25

ĐẠI HỌC DẪN ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM

1500

CÔNG BỐ QUỐC TẾ

550

ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ