CÔNG ĐOÀN

Giới thiệu Công đoàn trường

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập năm 1999 theo quyết định của Công đoàn Công nghiệp Việt Nam (Nay là Công đoàn Công thương Việt Nam). Trong những năm qua, Công đoàn Nhà trường đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là chỗ dựa tin cậy của công chức, viên chức và người lao động, đồng thời là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và công chức, viên chức,người lao động... Xem tiếp