GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Đảng ủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Ban Thường vụ Đảng uỷ trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ

3

Lê Hồng Quân

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Nguyễn Văn Thiện

Ủy viên Thường vụ

5

Kiều Xuân Thực

Ủy viên Thường vụ

Ban chấp hành Đảng bộ trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Trần Đức Quý

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Phạm Văn Bổng

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

3

Lê Hồng Quân

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường

4

Kiều Xuân Thực

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo

5

Hoàng Anh

Bí thư chi bộ, Giám đốc TT Đảm bảo chất lượng

6

Phạm Văn Đông

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Trường

7

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

8

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Cơ khí

9

Nguyễn Thị Thu Hương

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc TT Truyền thông & Quan hệ Công chúng

10

Thân Thanh Sơn

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Du lịch

11

Nguyễn Quang Trung

Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Letco

12

Nguyễn Thị Mai Lan

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng

13

Phan Đăng Hưng

Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

14

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán

15

Trần Ngọc Khánh

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên

Tin tiêu điểm

Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 21:02 26/01/2021
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Thứ Bảy, 18:20 23/01/2021
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Thứ Hai, 14:48 18/01/2021
Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Thứ Sáu, 07:47 15/01/2021
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Thứ Sáu, 20:48 08/01/2021
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ trường ĐHCNHN năm 2020

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ trường ĐHCNHN năm 2020

Thứ Tư, 17:33 30/12/2020
Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

Thứ Tư, 16:59 30/12/2020
Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công với mô hình đại học điện tử, hướng tới xây dựng đại học thông minh

Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công với mô hình đại học điện tử, hướng tới xây dựng đại học thông minh

Thứ Tư, 16:38 30/12/2020
Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề "Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh"

Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề "Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh"

Thứ Sáu, 12:35 25/12/2020
PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi với nghiên cứu phát triển sản phẩm bơ

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi với nghiên cứu phát triển sản phẩm bơ

Thứ Tư, 07:30 23/12/2020

Video giới thiệu