Công ty tổ chức sự kiên VMC tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển và mở rộng công ty, hiện công ty đang cần tuyển 05 nhân sự cụ thể các công việc như sau:

Công ty tổ chức sự kiên VMC tuyển dụng