Khoa Công nghệ Ô tô trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tiền thân là khoa "Động lực" được thành lập năm 1992. Đến năm 2005 khoa "Động lực" được đổi tên thành khoa "Công nghệ ô tô". Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành, phát triển chung của nhà trường, đến nay khoa đang dần lớn mạnh.

Khoa Công nghệ ô tô giảng dạy, đào tạo ở các cấp trình độ: Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Đào tạo nghề. HS - SV sau khi tốt nghiệp có kỹ năng nghề nghiệp hiện đại đáp ứng nhu cầu nhân lực để phát triển nền công nghiệp Ô tô trong nước và xuất khẩu lao động.