KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Giới thiệu

Tiền thân là khoa "Động lực" được thành lập năm 1992. Đến năm 2005 khoa "Động lực" được đổi tên thành khoa "Công nghệ ô tô". Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành, phát triển chung của nhà trường Khoa công nghệ ô tô đã gặt hái được nhiều thành tích trong công tác đào tạo và đã trở thành một trong những đơn vị đào tạo có uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ ô tô tại Việt Nam. Khoa Công nghệ ô tô giảng dạy, đào tạo ở các cấp trình độ: Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Liên thông CĐ-ĐH; TCCN-ĐH; CĐN-ĐH. HS - SV sau khi tốt nghiệp có kỹ năng nghề nghiệp hiện đại đáp ứng nhu cầu nhân lực để phát triển nền công nghiệp Ô tô trong nước và xuất khẩu lao động... Xem tiếp