Hội Thảo Khoa Học Vật Lý Lần 2 Năm Học 2018-2019

Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong tổ bộ môn Vật Lý, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy và tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng của kiến thức Vật lý trong quá trình giảng dạy đối với từng khoa, chuyên ngành, sáng ngày 5 tháng 3 năm 2019 tại phòng hội thảo khoa Khoa Học Cơ Bản, tổ bộ môn Vật lý đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Khai thác kiến thức vật lý, ứng dụng vào các ngành của khoa cơ khí trong dạy học vật lý đại cương ở Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội”.

Xem thêm

Exponential stabilization of positive singular linear discrete-time delay systems with bounded control

Bài báo do nhóm tác giả: TS.Nguyễn Hữu Sáu- Khoa Khoa Học Cơ Bản-Đại học Công nghiệp Hà nội; GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết và được đăng tại tạp chí IET Control Theory & Applications.

Xem thêm

LP approach to exponential stabilization of singular linear positive time-delay systems via memory state feedback

Bài báo do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản-Đại học công nghiệp Hà nội; GS.TSKH.Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết và được đăng trên tạp chí Journal of Industrial and Management Optimization

Xem thêm

On exponential stability of linear singular positive delayed systems

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản- Đại học công nghiệp Hà Nội ; GS.TSKH.Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam viết. Bài báo được đăng trên tạp chí: Applied Mathematics Letters.

Xem thêm

On finite-time stability of linear positive differential-algebraic delay equations.

Bài viết do nhóm tác giả: TS.Nguyễn Hữu Sáu giảng viên khoa Khoa Học Cơ Bản- Đại học Công nghiệp Hà nội; GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS.TS. Piyapong Niamsup: Department of Mathematics, Chiang Mai University viết. Bài báo được đăng trên tạp chí IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs .

Xem thêm

Positivity and stability analysis for linear implicit difference delay equations.

Bài viết do nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Sáu- Đại Học Công Nghiệp Hà nội; GS. TSKH Vũ Ngọc Phát-Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS. TS. Piyapong Niamsup: Department of Mathematics, Chiang Mai University, Thailan được đăng trên tạp chí: Linear Algebra and its Applications

Xem thêm