Drude-jellium model for the microwave conductivity of electrolyte solutions

Bài báo do nhóm tác giả: Trần Thị Nhàn- Đại Học Công nghiệp Hà Nội; Lương Thị Thêu- Đại học Sư phạm 2; PGS.TS Lê Tuấn- Đại Học Bách Khoa Hà Nội; GS.TSKH Nguyễn Ái Việt- Viện Vật Lý- Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam. Được đăng tải tạp chí: IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1034 (2018) 012006.

Xem thêm

Hội thảo:"Tăng cường liên hệ thực tế trong giảng dạy môn Toán cao cấp 2"

Sáng ngày 19 tháng 1 năm 2018 tại phòng hội thảo của khoa Khoa Học Cơ Bản, Tổ Toán cơ bản đã tổ chức buổi hội thảo cấp khoa với chủ đề “ Tăng cường liên hệ thực tế trong giảng dạy môn Toán cao cấp 2”.

Xem thêm

Tăng cường khai thác ứng dụng thực tiễn trong dạy học môn xác suất thống kê cho sinh viên khối nghành kỹ thuật .

Với mong muốn đổi mới cách dạy học và với mục tiêu là đưa các ứng dụng thực tiễn vào việc giảng dạy môn xác suất thống kê cho sinh viên khối nghành kỹ thuật học tại trường Đại học Công nghiệp Hà nội .

Xem thêm