Khoa Khoa học Cơ bản

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN (KHCB)

Khoa KHCB được thành lập ngày 22/12/2005 theo quyết định số 2040/QĐ-ĐHCN. Với nhiệm vụ biên soạn chương trình, tổ chức giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Toán và Vật lí cho tất cả các cấp trình độ, các ngành đào tạo của nhà trường. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường, đến nay khoa KHCB đã trở thành một tập thể vững về chuyên môn, yêu nghề, đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, luôn luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục & đào tạo.

Kể từ khi thành lập, tập thể cán bộ giáo viên khoa KHCB đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiều giáo trình chuyên môn đã được biên soạn, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, một số bài báo của các đồng chí giáo viên trong khoa đã được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Khoa KHCB đã được tặng thưởng nhiều giấy khen của Nhà trường và Bộ Công Thương, nhiều giáo viên trong khoa đã đạt được các danh hiệu cao như chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Thành phố ...

Khoa KHCB đã và đang nỗ lực phấn đấu trở thành một tập thể chuyên nghiệp, song hành phát triển cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, phấn đấu để ĐHCN Hà Nội nhanh chóng trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam.