GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2005.

Khoa Khoa học cơ bản có 03 tổ bộ môn (Toán Cơ Bản, Toán Chuyên Đề, Vật Lý), tham gia giảng dạy 11 học phần cho tất cả các sinh viên các hệ trong nhà trường: Toán Cao Cấp 1 , Toán Cao Cấp 2A, Toán Cao Cấp 2C, Hàm Số Biến Số Phức, Phương Pháp Tính, Quy Hoạch Tuyến Tính, Lý Thuyết Xác Suất, Xác Suất Thống Kê, Mô Hình Toán Kinh Tế, Kinh Tế Lượng, Vật lý.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng của nhà trường, đến nay Khoa Khoa học cơ bản đã trở thành một tập thể vững mạnh về chuyên môn.

Khoa Khoa học cơ bản là một tập thể đoàn kết, trẻ, khỏe có năng lực chuyên môn, yêu nghề, nhiệt tình và rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục & đào tạo của nhà trường. Khoa Khoa học cơ bản đã đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học, được tặng thưởng nhiều giấy khen của Nhà trường, Bộ Công Thương (Tập thể lao động xuất sắc; chi bộ trong sạch vững mạnh), nhiều giáo viên trong khoa đã đạt được danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Thành phố .