GIỚI THIỆU CHUNG

1. Quá trình hình thành và phát triển

Căn cứ Quyết định 2037/QĐ-ĐHCN ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập Khoa Mác - Lênin, Khoa đã được tách ra từ Ban Chính trị - Thể dục - Quân sự. Đến năm 2014 đáp ứng nhu cầu công tác quản lý, đào tạo trong Nhà trường. Thực hiện Quyết định số 1123/QĐ-ĐHCN, Khoa Mác - Lênin được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

2. Chức năng - nhiệm vụ

* Chức năng:

Giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế; Luật Du lịch và một số môn học khác… cho hầu hết các hệ, ngành đào đạo trong Trường.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập cho học sinh, sinh viên theo tiến độ đào tạo của Nhà trường.

- Quản lý cán bộ giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Nhà trường.

- Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình và nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học cho giáo viên, giảng viên của Khoa đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường.

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và thực hiện các nhiệm vụ được Nhà trường giao.

3. Các thành tích đạt được

Trong những năm qua, Khoa đã đạt được nhiều thành tích và đã được nhận nhiều bằng khen của Bộ Công thương, Bộ Giáo dục đào tạo... Với những kết quả đạt được đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường.

* Thành tích giáo viên dạy giỏi

- 01 giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc;

- 03 giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp thành phố;

- 03 giải nhì, 03 giải ba giáo viên dạy giỏi cấp thành phố;

- 05 giải nhất, 22 giải nhì, 06 giải ba giáo viên dạy giỏi cấp trường;

Nhiều năm Khoa đã được giải nhất tập thể giáo viên dạy giỏi cấp trường.

* Nghiên cứu khoa học

- Đã xuất bản 04 giáo trình;

- Đã chủ nhiệm và tham gia thực hiện bảo vệ thành công 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường;

- Đã công bố hơn 200 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước;

- Đã có trên 20 sáng cải tiến được Nhà trường công nhận.

* Hoạt động phong trào

- Giải nhất hội diễn văn nghệ quần chúng;

- Giải ba bóng đá nam;

- Giải ba bóng chuyền nữ;

- Giải ba thi nấu ăn.

4. Định hướng phát triển

Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật không ngừng cải tiến phương pháp, nội dung và chương trình giảng dạy gắn với thực tiễn, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ của giảng viên.

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017
Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Thứ Năm, 11:33 24/08/2017
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Thứ Sáu, 08:47 11/08/2017
Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 14:11 30/07/2017
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Thứ Sáu, 10:45 02/06/2017
Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 10:14 26/04/2017