Trung tâm Công nghệ thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin tiền thân là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 340/QĐ-TCHC ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội này là Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và được đổi tên theo Quyết định số 1367/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong những năm qua, tập thể cán bộ giáo viên trong Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã vinh dự được nhận các phần thưởng của lãnh đạo nhà trường và cấp trên: 02 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho tập thể; 01 chiến sĩ thi đua, 02 bằng khen cấp bộ dành cho cá nhân và nhiều giấy khen dành cho chi bộ, công đoàn, đoàn thành niên và cá nhân.


Kế hoạch, tiến độ đào tạo xem thêm