TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin tiền thân là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 340/QĐ-TCHC ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội này là Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và được đổi tên theo Quyết định số 1367/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.... Xem tiếp