Thông báo thi làm báo tường chào mừng 20-11 của LCĐ Khoa Công nghệ hóatải về tại đây

Tin tiêu điểm

Tuyển sinh trình độ đào tạo Đại học 2019

Thứ Tư, 11:07 27/02/2019

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Thứ Ba, 07:50 05/02/2019

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Thứ Hai, 07:46 04/02/2019

Thông báo tuyển sinh Cao học chuyên ngành Kỹ thuật hóa học năm 2018, đợt thi tháng 7 và tháng 11 năm 2018 tải về tại đây

Thứ Sáu, 15:48 18/05/2018

Danh sách đội tuyển Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ X-2018- KHOA CÔNG NGHỆ HÓA tải về tại đây

Thứ Tư, 13:33 04/04/2018

Thông báo tuyển sinh NCS ngành Kỹ thuật hóa học tải về tại đây

Thứ Ba, 09:33 16/01/2018

Thông báo tuyển sinh Cao học ngành Kỹ thuật hóa học tải về tại đây

Thứ Ba, 09:32 16/01/2018

Thông báo thi làm báo tường chào mừng 20-11 của LCĐ Khoa Công nghệ hóa tải về tại đây

Thứ Hai, 07:43 06/11/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017

Thứ Ba, 16:32 01/08/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017

Thứ Hai, 08:08 24/07/2017

Thông báo về việc đăng ký đề tài cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Thứ Hai, 21:18 22/05/2017

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên Đại học khóa 9,10,11

Thứ Bảy, 17:55 21/01/2017

Thông báo về việc tổ chức kế hoạch học tập học kỳ 1 cho lớp Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 11

Thứ Năm, 11:45 15/09/2016

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Thứ Ba, 21:42 22/03/2016

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Chủ Nhật, 17:41 10/01/2016

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2015-2016 cho sinh viên các lớp đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 21:13 01/12/2015

Thông báo về kế hoạch đăng ký khối lượng học tập liên thông CĐ-ĐH- K10- Đợt 2

Thứ Sáu, 18:36 13/11/2015

Thông báo về việc mở, không mở lớp độc lập LT CĐ-ĐH K10 (học kỳ 1) năm học 2015-2016

Thứ Tư, 21:20 21/10/2015

Thông báo kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 14

Thứ Năm, 20:16 27/08/2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Thứ Tư, 10:44 15/07/2015

Khai mạc khóa bồi dưỡng kỹ năng tìm việc làm và trao học bổng Quốc tế Nitori

Thứ Tư, 15:28 01/04/2015

Thông báo tuyển dụng của Công ty Samsung Electronics Việt Nam

Thứ Hai, 09:00 23/03/2015

Thông báo v/v chương trình học bổng "Nitori International Sholarship" năm 2014

Thứ Ba, 13:40 23/09/2014

Thông báo tuyển dụng của Công ty Hyundai

Thứ Hai, 08:29 15/09/2014

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015

Thứ Tư, 11:33 10/09/2014

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Đợt 2- năm 2014

Thứ Sáu, 15:07 01/08/2014

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ hai năm học 2013-2014 cho các lớp Cao đẳng

Thứ Hai, 10:05 02/06/2014

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ hai năm học 2013-2014 cho các lớp Đại học, LT Cao đẳng - Đại học

Thứ Hai, 10:01 02/06/2014

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 1 năm học 2013-2014

Thứ Năm, 14:32 22/05/2014

Danh sách giảng viên cố vấn học tập các lớp Đại học, Cao đẳng của Khoa Công nghệ Hóa học

Thứ Hai, 20:25 28/04/2014

Thông báo v/v hủy học phần cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH K8

Thứ Năm, 09:55 03/04/2014

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014 cho các lớp Cao đẳng- K13,14

Thứ Sáu, 09:56 27/12/2013

Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013 - 2014 cho các lớp ĐH-K5,6,7

Thứ Ba, 20:18 03/12/2013

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập học kì 1 năm học 2013-2014 của các lớp CĐ-K13,K14

Chủ Nhật, 14:40 15/09/2013

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2013-2014

Thứ Sáu, 20:51 16/08/2013

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học năm 2013

Thứ Hai, 08:48 15/07/2013

Thông báo về kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy năm 2013

Thứ Bảy, 15:20 11/05/2013

Thông báo v/v tổ chức cho SV liên thông CĐ-ĐH K4 về đăng ký thi tốt nghiệp cùng các lớp liên thông CĐ-ĐH K5

Chủ Nhật, 08:33 05/05/2013

Hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp các lớp ĐH-K3 và CĐ-K11

Thứ Bảy, 16:42 30/06/2012

Thông báo khảo sát chương trình thực tập tại doanh nghiệp ĐH-K3, CĐ-K11

Thứ Hai, 20:17 25/06/2012

Thông báo kiểm tra bằng các lớp ĐH K6, CĐ K13

Thứ Sáu, 16:45 01/06/2012

Bổ sung thông báo học bổng học đại học tại đại học Bách khoa Hàn Quốc

Thứ Ba, 20:28 29/05/2012

Thông báo học bổng học đại học tại Đại học Bách khoa Hàn Quốc

Thứ Ba, 17:20 22/05/2012

Kế hoạch đăng ký và danh sách các lớp được mở, không được mở CĐ-K11(sau khi kết thúc đăng ký đợt I)

Thứ Bảy, 11:24 12/05/2012

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHCN Hóa- K3

Thứ Năm, 16:10 03/05/2012

Thông báo học bổ sung học kỳ phụ các lớp ĐH-K3 năm học 2011-2012

Thứ Tư, 07:54 25/04/2012

Kế hoạch đăng ký học kỳ phụ năm học 2011-2012 của các lớp CĐ-K10, K11

Thứ Tư, 08:22 18/04/2012

Quyết định thành lập lớp độc lập các lớp ĐH-K4,K5,K6 (HK 2)-DH-K4,K5,K6 năm học 2011-2012

Thứ Tư, 10:35 28/03/2012

Quyết định thành lập lớp độc lập các lớp CĐ-K12,K13 (HK2) năm học 2011-2012

Thứ Tư, 10:25 28/03/2012

Danh sách sinh viên được học bổng ĐH-K3 (HK 6)

Thứ Năm, 11:02 15/03/2012