* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Lãnh đạo, quản lý chung các hoạt động của Khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách công tác phát triển đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của Khoa.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách công tác đảng.

- Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhân sự, khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức.

- Phụ trách công tác đào tạo Sau đại học;

-Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách công tác tổ chức ôn luyện thi Olympic Hóa học sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách: Tổ Hành chính; Bộ môn Hóa cơ sở, Bộ môn Công nghệ hóa hữu cơ.

ĐT: 0912460094

Email: tungnq11@haui.edu.vn; quangtungdhcnhn@gmail.com

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Quang Hải

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác đào tạo Đại học, Cao đẳng.

- Phụ trách công tác thực tập của sinh viên.

- Phụ trách theo dõi, phân công cán bộ giảng viên coi chấm thi.

- Cố vấn học tập các lớp Đại học K11.

- Phụ trách công tác đưa tin trên website.

- Đảm nhiệm các công việc khác khi Trưởng khoa phân công.

- Trực tiếp phụ trách: Bộ môn Vô cơ-Hóa công, Bộ môn Hóa Phân tích.

ĐT: 0989588125

Email: haitran@haui.edu.vn; haitranquang07@gmail.com

Phó trưởng khoa: TS Phạm Thị Mai Hương

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác giáo trình.

- Phụ trách công tác 5S; ISO.

- Phụ trách công tác nề nếp giảng dạy và thi giảng viên giỏi.

- Phụ trách công tác Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Nữ công.

- Phụ trách trực tiếp: Bộ môn Công nghệ Môi trường; Bộ môn Công nghệ hóa dầu.

ĐT: 0904355276

Email: phammaihuong@haui.edu.vn; phamthimaihuong@gmail.com

* TỔ HÀNH CHÍNH

1. Giáo vụ khoa: Cô Ngô Thạch Hoa

- ĐT: 0973254515

- Email: ngothachhoa@gmail.com

2. Chuyên viên làm công tác chủ nhiệm lớp: Cô Nguyễn Thị Mai Hoa

- ĐT: 0965884997

- Email: maihoa629@gmail.com

* BỘ MÔN

1. Bộ môn Hóa cơ sở: TS. Phạm Thị Thu Giang - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0989993585

- Email: phamthithugiang78@gmail.com

2. Bộ môn Công nghệ Vô cơ- Hóa công: TS. Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0987351688

- Email: manhtb0919@gmail.com

3. Bộ môn Công nghệ Hóa Hữu cơ: TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0904753386

- Email: nguyentuananh@haui.edu.vn

4. Bộ môn Hóa Phân tích: TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0988091556

- Email: thuphuong@yahoo.com

5. Bộ môn Công nghệ Hóa dầu: PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0912553094

- Email: huudhcnhn@gmail.com

6. Bộ môn Công nghệ Môi trường: TS. Phạm Thị Mai Hương - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0904355276

- Email: phamthimaihuong@gmail.com

7. Tổ Hành chính: PGS.TS Nguyễn Quang Tùng - Tổ Trưởng

ĐT: 0912460094

Email: tungnq11@haui.edu.vn; quangtungdhcnhn@gmail.com

* CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1. Ban chi ủy

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Bí thư chi bộ

Đồng chí Trần Quang Hải - Phó Bí thư

Đồng chí: Phạm Thị Mai Hương - Chi ủy viên

2. Ban chấp hành công đoàn

Cô Phạm Thị Mai Hương - Chủ tịch

Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Phó chủ tịch

Cô Phạm Thị Thu Giang - Ủy viên

3. Ban chấp hành Liên chi đoàn

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh - Bí thư

Đồng chí Trương Công Doanh- Phó Bí thư

Đồng chí Đồng Phương Anh - Phó Bí thư

4. Tổ nữ công

Cô Phạm Thị Mai Hương - Tổ trưởng