Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học vừa làm vừa học tại Hà Giang

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học vừa làm vừa học tại Hà Giang

Thực hiện kế hoạch Bế giảng khóa đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Kế toán. Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Lớp Liên thông Đại học ngành Kế toán học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang.

Tham dự buổi lễ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có các đồng chí:

- PGS.TS. Phạm Văn Bổng – Phó hiệu trưởng.

- TS. Đinh Xuân Thành – Giám đốc Trung tâm đào tạo Thường xuyên.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang có các đồng chí:

- Thầy giáo Nguyễn Đông Văn – Phó hiệu trưởng.

Cùng các thầy cô giáo, cán bộ viên chức của hai Nhà trường và đặc biệt có 72 tân cử nhân ngành Kế toán của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang.

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học vừa làm vừa học tại Hà Giang

PGS.TS Phạm Văn Bổng – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao bằng cho các tân cử nhân