Lịch sử hình thành, phát triển

Phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT) là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, được thành lập theo Quyết định số 1149/QĐ-ĐHCN ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Phòng HTQT ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng sự lớn mạnh không ngừng của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, mang đến cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhiều cơ hội học tập tốt nhất tại các trường đại học có chất lượng và uy tín ở nhiều nơi trên thế giới.

Quyết định về việc ban hành "Quy định quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

tải về tại đây

Chức năng, nhiệm vụ

* Vị trí và chức năng

Phòng Hợp tác Quốc tế (sau đây gọi là “Phòng”) là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (sau đây gọi là “Nhà trường”), có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế; Phát triển và quản lý quan hệ hợp tác quốc tế của Trường phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường. Phòng HTQT hoạt động dưới sự quản lý của Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công phụ trách.

Tên giao dịch tiếng Anh: International Cooperation Department - ICD

Trụ sở chính đặt tại: Khu A, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

* Nhiệm vụ

1. Lập chương trình và tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế. Là đầu mối xúc tiến quan hệ hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan hệ quốc tế mới;

2. Quản lý, triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo được phân công. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới;

3. Tiến hành đàm phán, trao đổi với các đối tác nước ngoài để thống nhất nội dung đàm phán. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn hóa về phương diện ngoại ngữ các văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp ra;

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về;

5. Tổ chức lưu trữ, theo dõi, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về các văn bản ký kết, về quan hệ quốc tế, đoàn ra, đoàn vào đúng quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế;

6. Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng qui định. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

7. Phối hợp với các đơn vị chức năngtheo dõi hoạt động của các trung tâm, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với nước ngoài thuộc Trường;

8. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế theo qui định;

9. Tăng cường mở rộng hợp tác trong việc trao đổi giảng viên, học sinh, sinh viên các hệ.

10. Phối hợp với các đơn vị xây dựng qui chế quản lý tài chính đối với các dự án hợp tác quốc tế;

11. Phối hợp với các đơn vị trong trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế;

12. Quản lý, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phòng HTQT quản lý;

13. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất thuộc đơn vị quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng;

14.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường phân công.

Các đối tác chính:

Phòng Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động, dự án của các tổ chức, doanh nghiệp như:

1. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

2. Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

3. Tập đoàn Hồng Hải Foxconn

4. Hợp tác liên kết đào tạo với Vương Quốc Anh

5. Hợp tác liên kết đào tạo với Hoa Kỳ

6. Hợp tác đào tạo với Trung Quốc

8. Hợp tác đào tạo với Nước CHDCND Lào

Liên hệ

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

Lịch sử hình thành, phát triển

TS. Lê Việt Anh 

Tầng 3, nhà A1, cơ sở 1 (khu A), Số 298 Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 200, 820.

Fax: (84) 04 37655 261 / (84) 04 37638930

Email: phonghtqt@haui.edu.vn

Tin tiêu điểm

Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul - Hàn Quốc

Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul - Hàn Quốc

Thứ Sáu, 14:09 11/01/2019
Học viện Công nghệ Trung Nguyên (Trung Quốc) tới thăm và trao đổi hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Học viện Công nghệ Trung Nguyên (Trung Quốc) tới thăm và trao đổi hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 08:01 24/12/2018
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sang thăm và làm việc với Trường Đại học Điện lực Thượng Hải, Trung Quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sang thăm và làm việc với Trường Đại học Điện lực Thượng Hải, Trung Quốc

Thứ Năm, 10:04 20/12/2018
Trường Đại học Kangnam, Hàn Quốc trao đổi hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Kangnam, Hàn Quốc trao đổi hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 07:46 14/12/2018
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Kunjang, Hàn Quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Kunjang, Hàn Quốc

Thứ Sáu, 08:04 07/12/2018
Đại học Công nghiệp Hà Nội trao đổi hợp tác với Tập đoàn Hoffman Group, CHLB Đức

Đại học Công nghiệp Hà Nội trao đổi hợp tác với Tập đoàn Hoffman Group, CHLB Đức

Thứ Ba, 07:55 04/12/2018
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Bộ Giáo dục & Thể thao CHDCND Lào trao đổi về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Bộ Giáo dục & Thể thao CHDCND Lào trao đổi về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thứ Năm, 07:53 29/11/2018
Đại học Công nghiệp Hà Nội làm việc với đoàn cán bộ Trường CĐ nghề kỹ thuật Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội làm việc với đoàn cán bộ Trường CĐ nghề kỹ thuật Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội

Thứ Năm, 10:10 25/10/2018
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia Hiệp hội quốc tế về phát triển công nghệ năng lượng điện tại Trung Quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia Hiệp hội quốc tế về phát triển công nghệ năng lượng điện tại Trung Quốc

Thứ Tư, 09:55 24/10/2018
Tập đoàn Phoenix Contact, Cộng hòa Liên bang Đức đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tập đoàn Phoenix Contact, Cộng hòa Liên bang Đức đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Bảy, 07:42 26/05/2018