MẠNG LƯỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ

MẠNG LƯỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ

HOA KỲ

1. Trường Đại học Frostburg (FSU)

VƯƠNG QUỐC ANH

1. Trường Đại học York St John (YSJ)

NHẬT BẢN

1. Trường Cao đẳng Tsuruoka

2. Trường Đại học Sawara

3. Trường Đại học Tamagawa

4. Trường Đại học Tokyo One

5. Trường Đại học Higashi Asia

6. Trường Đại học Tsukuba Smile

7. Trường Đại học Arist

8. Trường Đại học Kaisei Osaka

9. Trường Đại học Meric

10. Trường Đại học Urawa

11. Trường Đại học Yamate

12. Trường Đại học Atys

13. Trường Đại học Akamonkai

14. Trường Đại học Higashi Shinjuku

15. Trường Đại học Kyoritsu

16. Trường Đại học Shinwa

17. Trường Đại học Tokyo Fukushi

18. Trường Đại học Tokyo Johoku

HÀN QUỐC

1. Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc

2. Trường Đại học Kijeon

3. Trường Đại học Chonbuk

4. Trường Đại học Ajou

5. Trường Đại học Kunjang

6. Trường Đại học Koje

7. Trường Đại học Jungbu

8. Trường Đại học Pyeong taek

9. Trường Đại học Kyungil

10. Trường Đại học Mokpo

11. Trường Đại học Sangmyung

TRUNG QUỐC

1. Trường Đại học Phúc Châu

2. Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Côn Minh

3. Trường Đại Học Hồ Nam

4. Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Quảng Tây

5. Trường Đại Học Khoa học Kỹ thuật Điện Tử Quế Lâm

ÚC

1. Học viện Công nghệ Nam Úc

2. Học viện Công nghệ Douglas Mawson (TAFE SA)

3. Trường Đại học Công nghệ Victoria

LÀO

1. Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng chăn – Hà Nội

ẤN ĐỘ

1. Học viện CNTT Aptech

DỰ ÁN EVENT - ERASMUS+

TÂY BAN NHA

1. Trường Đại học Valencia

VIỆT NAM

1. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

2. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

3. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

4. Trường Đại học Huế

5. Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

HÀ LAN

1. Trường Đại học Groningen

THỤY ĐIỂN

1. Trường Đại học Upsala

2. Học viên Công nghệ Hoàng Gia