HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Giới thiệu

Lịch sử hình thành, phát triển Phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT) là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, được thành lập theo Quyết định số 1149/QĐ-ĐHCN ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Phòng HTQT ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng sự lớn mạnh không ngừng của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, mang đến cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhiều cơ hội học tập tốt nhất tại các trường đại học có chất lượng và uy tín ở nhiều nơi trên thế giới... Xem thêm