Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

Ban Giám đốc Trung tâm:

1- Phó Giám đốc trung tâm (Phụ trách trung tâm) : Thầy Đào Công Chính

Bộ máy tổ chức

Nhiệm vụ chính:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo của Trung tâm

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

- Tổ chức làm việc với các đơn vị có nhu cầu Đào tạo lái xe Ô tô, Mô tô.

- Phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của Nhà trường xây dựng cơ chế khán phù hợp với từng giai đoạn.

+ Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng, công tác đào tạo theo quy mô hiện có và biện pháp tăng quy mô ( khi có điều kiện).

- Quản lý mọi mặt hoạt động của trung tâm theo đúng các quy định của nhà trường, pháp luật của nhà nước.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường, trước pháp luật về kết quả và mọi mặt hoạt động của Trung tâm.

- Quản lý, điều hành hoạt động của trung tâm theo ủy quyền, phân công của Giám đốc.

- Quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi sát hạch để cấp GPLX Mô tô theo đúng các quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Hiệu trưởng nhà trường và trước pháp luật về mảng công việc được phân công và ủy quyền thực hiện

3- Giáo viên:

- Trực tiếp tuyển sinh, đào tạo học viên học lái xe theo các quy định của Trung tâm, Nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các công việc nghiệp vụ chuyên môn (Hồ sơ giáo viên, hồ sơ học viên v.v.) theo quy định.

- Được giao quản lý, khai thác sử dụng xe tập lái, các dụng cụ, phương tiện dạy học khác theo quy định.

- Chỉ sử dụng các thiết bị phương tiện vào đúng mục đích dạy học và thực hiện nhiệm vụ công tác của nhà trường khi có yêu cầu. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trung tâm, Nhà trường và pháp luật khi sử dụng phương tiện không đúng quy định.

- Quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa các thiết bị đúng quy định, đảm bảo phương tiện hoạt động tốt và an toàn.

- Chấp hành sự điều động, phân công nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm

- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định của nhà trường và kết quả hoạt động của Trung tâm

4- Nhân viên văn phòng:

- Thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên văn phòng theo phân công của Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm chính về các công việc:

+ Trực tiếp liên hệ với Sở GTVT Hà nội về lập lịch xin sát hạch hàng tháng, chuẩn bị hồ sơ cho các thí sinh dự thi, tổng hợp báo cáo theo quy định.

+ Theo dõi, quản lý về thu-chi tài chính của trung tâm.

- Tham gia tuyển sinh (chủ yếu tuyển sinh học viên học lái xe mô tô)