Đội ngũ giáo viên

Trung tâm Đào tạo lái xe có giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, trong đó có Trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ và Đại học. Giáo viên Trung tâm đều có khả năng dạy cả lý thuyết và thực hành.

Liên hệ SĐT của thầy cô giáo như sau:

Thầy Đào Công Chính sđt 0988.278668

Cô Đỗ Thị Bích Hạnh: 0983.979633- 0944716836

Thầy Vũ Ngọc Hoằng: 01693.934265

Thầy Trần Văn Khải: 0979841984

Thầy Hoàng Hữu Hùng: 0979984858

Thầy Trần Văn Tấn: 0916290118

Thầy Lê Văn Tiến: 0973729966

Thầy Nguyễn Quý Trung: 0983883808

Thầy Nguyễn Gia Tùng: 0904413795

Thầy Nguyễn Anh Việt: 0975668777