Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đơn giá phòng ở Ký túc xá tại 3 cơ sở của Nhà trường, năm học 2018-2019

Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đơn giá phòng ở Ký túc xá tại 3 cơ sở của Nhà trường, năm học 2018-2019

Trung tâm Quản lý Ký túc xá, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội