TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Giới thiệu

Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được hình thành trên cơ sở Quyết định số 1370/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ - Nhà ăn - Ký túc xá. Đối tượng ở nội trú Đầu năm học, Trung tâm sẽ nhận đơn và xét cho học sinh, sinh viên ở nội trú theo thứ tự các điều kiện ưu tiên trong quy chế học sinh, sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sau đó sẽ xếp theo nhu cầu, nguyện vọng của HSSV... Xem tiếp