Giới thiệu Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện các công việc: tổ chức sự kiện; quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh là: Center of Communication and Public relations (CCPR)

Địa chỉ: Tầng 2 nhà A7 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - 298 Đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức sự kiện:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện cấp trường: Hội thảo, gặp mặt, lễ mit tinh, kỷ niệm…

1.2. Phối hợp tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

1.3. Phối hợp khai thác hoạt động các Hội trường lớn, Nhà văn hóa của Trường;

1.4. Tổ chức và quản lý các nhóm cộng tác viên hỗ trợ cho công tác tổ chức các sự kiện trong trường;

2. Công tác truyền thông và quan hệ công chúng:

2.1. Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website tiếng Anh, tiếng Việt của trường;

2.2. Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình) và các trang fanpage của trường và diễn đàn trên facebook;

2.3. Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; Quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;

2.4. Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của trường; ghi lược lịch sử trường và quản lý tư liệu phòng truyền thống của trường;

3. Công tác quảng bá thương hiệu:

3.1. Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá, nhận diện thương hiệu Đại học Công nghiệp Hà Nội;

3.2. Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu của trường;

3.3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với thương hiệu của trường;

3.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các sản phẩm để quảng bá thương hiệu của trường;

3.5. Là đầu mối tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu sinh viên, học viên của Trường; làm cầu nối của Trường với cựu sinh viên, học viên.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Giám đốc Trung tâm: Hạ Bá Tiến

- Phó Giám Đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Thu Hương

- Phó Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Đức Minh

Và các Chuyên viên