Thông báo kết quả cuộc thi "I Choose HaUI - Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Căn cứ kết quả bình chọn 34 videoclip các ngành đào tạo Đại học của Nhà trường trên hệ thống, Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng thông báo kết quả và dự kiến thời gian trao giải cuộc thi bình chọn "I Choose HaUI - Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội" (nội dung cụ thể trong file đính kèm).Thông báo kết quả cuộc thi `I Choose HaUI - Tôi chọn Đại học Công nghiệp Hà Nội`

Tin tiêu điểm