ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢITẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC

Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Mai,Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bài báo của nhóm tác giả thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Học viện nông nghiệp Việt Nam. Bài báo đăng trên Tập chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Công ghiệp Hà Nội số 42, tháng 10/2017.

TÓM TẮTBài báo trình bày hiện trạng phát sinh và xử lý nước thải tại Khu công nghiệpKhai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy, lượng nước thải trung bình phátsinh tại khu công nghiệp khoảng 5000m3/ngày đêm. Quan trắc, đánh giá chấtlượng nước thải tại một số công ty trên địa bàn KCN cho thấy hầu hết các chỉ tiêukim loại, dầu mỡ đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT - cột B, tuy nhiên một số chỉ tiêuTSS, BOD5, COD, coliform cao vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép. Hàm lượng BOD5vượt 1,7-2,26 lần; Hàm lượng COD vượt 1,02-1,24 lần; TSS vượt 1,43-3,34 lần;Hàm lượng coliform vượt 1,28-2,8 lần QCVN 40:2011/BTNMT - Cột B. Nước thảiKhu Công nghiệp Khai Quang hiện đang bị ô nhiễm nhẹ, cần tăng cường các giảipháp quản lý và kỹ thuật để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải.

Toàn văn bài báo tải về tại đây

Tin tiêu điểm

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Thứ Ba, 10:19 29/01/2019
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Thứ Bảy, 14:46 26/01/2019

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đề tài: “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ MỘT PHẦN FENSPAT TRONG SẢN XUẤT GẠCH TƯƠNG TỰ GẠCH CERAMIC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM”

Thứ Tư, 11:56 10/10/2018
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Chủ Nhật, 10:22 06/05/2018

Bảo quản cam đường Canh bằng màng sinh học Chitosan

Thứ Hai, 09:13 23/04/2018
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Thứ Bảy, 12:02 20/01/2018

Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8 năm học 2016-2017

Thứ Bảy, 08:14 20/05/2017

Kế hoạch kiểm tra tiến độ và tập huấn công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Thứ Năm, 10:07 16/03/2017

Danh sách các bài báo quốc gia và quốc tế của giảng viên khoa Công nghệ Hóa công bố trong năm học 2015-2016

Thứ Bảy, 18:21 23/07/2016

Đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2015-2016

Thứ Năm, 14:34 11/06/2015

Hội thảo Seminar khoa học

Thứ Sáu, 17:09 25/07/2014