Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đề tài:

“NGHIÊN CỨU BÓN TRO BÃ MÍA VÀO ĐẤT ĐỂ CẢI TẠO MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG ĐẤT”

SVTH: Nguyễn Hoàng Yến

Cao Văn Hiếu

Lớp: CN Hóa 2 – K11

GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Phương

1. Mục tiêu

- Nghiên cứu bón tro bã mía vào đất để cải tạo một số chỉ tiêu cơ bản trong đất trồng trọt.

2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu tổng quan

- Lấy mẫu tro bã mía từ nhà máy mía đường

- Phân tích hàm lượng một số chỉ tiêu chính trong tro bã mía

- Phân tích hàm lượng một số chỉ tiêu chính trong mẫu đất thì nghiệm

- Bón tro bã mía vào đất

- Thí nghiệm trồng cây trên 4 mẫu đất: mẫu đất ban đầu, mẫu đất bón tro bã mía, mẫu đất bón phân NPK và mẫu đất bón tro bã mía + phân NPK

- Định kỳ phân tích hàm lượng một số chỉ tiêu chính trong 4 mẫu đất và theo dõi khả năng sinh trưởng phát triên của cây.

3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích thể tích

- Phương pháp khối lượng

- Phương pháp trắc quang

4. Kết quả

- Nghiên cứu tổng quan về việc bón tro bã mía vào đất để cải tạo một số chỉ tiêu cơ bản trong đất

- Lấy mẫu tro bã mía từ nhà máy mía đường Lam Sơn – Thanh Hóa

- Phân tích hàm lượng một số chỉ tiêu chính trong tro bã mía (gồm: hàm lượng SiO2, hàm lượng hợp chất hữu cơ, hàm lượng photpho tổng số.)

- Phân tích hàm lượng một số chỉ tiêu chính trong mẫu đất thí nghiệm (gồm hàm lượng SiO2, hàm lượng hợp chất hữu cơ, hàm lượng photpho tổng số)

- Bón tro bã mía vào đất

- Thí nghiệm trồng cây trên các mẫu đất thí nghiệm

- Định kỳ phân tích hàm lượng một số chỉ tiêu chính trong các mẫu đất và theo dõi khả năng sinh trưởng phát triển của cây. Kết quả cho thấy khi bón tro bã mía vào đất đã cải thiện đáng kể hàm lượng silic, chất hữu cơ trong đất giúp cây phát triển cứng cáp, ít đổ ngã hơn. Đặc biệt khi phối hợp bón phân NPK và tro bã mía đã làm tăng đáng kể hàm lượng silic, photpho giúp cây phát triển tốt. Tuy nhiên để có các kết luận đầy đủ hơn về tác dụng của tro bã mía với đất, cây trồng cần tiếp tục khảo sát các chỉ tiêu khác như N, K,…, làm thí nghiệm trên các cây trồng khác,..

Tin tiêu điểm

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Thứ Ba, 10:19 29/01/2019
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Thứ Bảy, 14:46 26/01/2019

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đề tài: “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ MỘT PHẦN FENSPAT TRONG SẢN XUẤT GẠCH TƯƠNG TỰ GẠCH CERAMIC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM”

Thứ Tư, 11:56 10/10/2018
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Chủ Nhật, 10:22 06/05/2018

Bảo quản cam đường Canh bằng màng sinh học Chitosan

Thứ Hai, 09:13 23/04/2018
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài NCKH “Nghiên cứu, ứng dụng màng sinh học chitosan kết hợp axit axetic để bảo quản quả cam Đường Canh tại tỉnh Bắc Giang”

Thứ Bảy, 12:02 20/01/2018

Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8 năm học 2016-2017

Thứ Bảy, 08:14 20/05/2017

Kế hoạch kiểm tra tiến độ và tập huấn công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Thứ Năm, 10:07 16/03/2017

Danh sách các bài báo quốc gia và quốc tế của giảng viên khoa Công nghệ Hóa công bố trong năm học 2015-2016

Thứ Bảy, 18:21 23/07/2016

Đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2015-2016

Thứ Năm, 14:34 11/06/2015

Hội thảo Seminar khoa học

Thứ Sáu, 17:09 25/07/2014