Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Ngày 7/11/2018, Hội đồng đã nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang”. Đề tài do ThS. Vũ Huyền Trang - Giảng viên khoa Công nghệ May và Thiết kế Thời trang chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Nguyễn Anh Tuấn là chủ tịch hội đồng .

Xem thêm