Giới thiệu về khoa Công nghệ May & Thiết kế thời trang

Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang được thành lập ngày 01/10/2003. Khoa có chức năng đào tạo các hệ (Công nhân kỹ thuật, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng chính qui, Đại học chính qui, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng - Đại học) cho hai ngành Công nghệ May và Thiết kế Thời trang.

100% Giảng viên trong khoa có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Năm học 2003 – 2004 khoa tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo 160 học sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Năm học 2005 – 2006 khoa tuyển khóa đầu tiên trình độ Cao đẳng cho 2 ngành Công nghệ may & Thiết kế Thời trang.

Năm học 2009 – 2010 được sự cho phép của Bộ GD&ĐT và Nhà trường, khoa bắt đầu tuyển sinh trình độ Đại học cho 2 ngành Công nghệ May và Thiết kế Thời trang.

Năm học 2015 – 2016 số lượng sinh viên của khoa đã tới trên 2.000 SV cho các hệ ĐH và CĐ của 2 ngành CN May & TKTT.

Năm học 2016 – 2017 khoa tiếp tục tuyển sinh mới chuyên ngành Thiết kế và Kinh doanh Thời trang hệ đại học. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như xu hướng phát triển ngành Công nghiệp may mặc và thời trang trong tương lai.