Khoa Công nghệ May

Giới thiệu khoa CNM-TKTT

Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang được thành lập ngày 01/10/2003. Khoa có chức năng đào tạo các hệ (Công nhân kỹ thuật, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng chính qui, Đại học chính qui, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng - Đại học) cho hai ngành Công nghệ May và Thiết kế Thời trang.

Hiện tại khoa có tổng số có trên 30 Cán bộ, Giảng viên, trong đó 90% GV có trình độ trên đại học. 100% Giảng viên trong khoa có khả năng giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Năm học 2003 – 2004 khoa tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ May.

Năm học 2005 – 2006 khoa tuyển khóa đầu tiên trình độ Cao đẳng cho 2 ngành Công nghệ May & Thiết kế Thời trang.

Năm học 2009 – 2010 được sự cho phép của Bộ GD&ĐT và Nhà trường, khoa bắt đầu tuyển sinh trình độ Đại học cho 2 ngành Công nghệ May và Thiết kế Thời trang.

Dự kiến năm học 2017 – 2018 khoa tuyển sinh mới chuyên ngành Thiết kế và Kinh doanh Thời trang hệ đại học. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như xu hướng phát triển ngành Công nghiệp may mặc và thời trang trong tương lai.

Trong các năm qua, khoa đã đào tạo và cung cấp hàng nghìn lao động kỹ thuật cao cho các doanh nghiêp ngành May và Thời trang. Tỷ lệ SV ra trường các năm đạt trung bình từ 90 – 95%, trong đó khá giỏi chiếm 35%, 40%. Gần 100% sinh viên sau 2 tháng khi ra trường đều có việc làm, trên 90% trong số đó làm theo đúng ngành nghề được đào tạo. Qua thăm dò ý kiến của doanh nghiệp (nơi có SV làm việc) đều đánh giá tốt về kỹ năng và ý thức làm việc. Nhiều HSSV đã có những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp hoặc có thu nhập cao trong việc tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thời trang.