Bài báo "Xác định thời gian chậm tác dụng của hệ thống phanh khí nén trên đoàn xe bán moóc"

Bài báo "Xác định thời gian chậm tác dụng của hệ thống phanh khí nén trên đoàn xe bán moóc" của nhóm tác giả Lê Hồng Quân, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Anh Ngọc, Trịnh Đắc Phong, Nguyên Sĩ Đỉnh; phản biện Khoa học: GS.TS Vũ Đức Lập; được đăng tại tạp chí Khoa học & Công nghệ - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN 1859-3585) số 20 tháng 02/2014 (tr 24-27).

Tóm tắt bài báo: Những năm gần đây, mật độ giao thông nước ta ngày càng lớn, tốc độ chuyển động ngày càng cao, và khối lượng hàng hóa chuyên chở cũng như tải trọng xe ngày càng tăng. Hàng năm, có trên 30 ngàn vụ tai nạn giao thông đường bộ, cướp đi sinh mạng của gần 10 ngàn người và làm bị thương gần 40 ngàn người. Cho nên để đảm bảo an toàn cho con người, trên các Ôtô tải trọng lớn hiện nay thì hệ thống phanh luôn được chú ý hàng đầu. Thực tế hiện nay, hệ thống phanh khí nén trên các đoàn xe bán moóc có thời gian chậm tác dụng tương đối lớn, gây mất an toàn cho người và hàng hóa rất cao.

Nội dung toàn bài: tải về tại đây