Bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Phúc Hòa

Chiều ngày 03/03/2017 tại phòng bảo vệ 318-C1 Đại học Bách khoa Hà Nội. Đồng chí Trần Phúc Hòa- Giám đốc trung tâm ký túc xá nhà ăn bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp trường với đề tài “Nghiên cứu độ bền vỏ cầu chủ động ô tô tải nhỏ sản xuất lắp ráp tại Việt Nam”.

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Dư Quốc Thịnh - Đại học Bách khoa Hà Nội

Giáo viên hướng dẫn 2: PGS.TS. Lê Hồng Quân - Đại học Công nghiệp Hà Nội

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

Luận án đã xây dựng cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu độ bền của vỏ cầu xe tải nhẹ. Sử dụng phương pháp PTHH trong phân tích kết cấu và động lực học ô tô để đánh giá độ bền phá hủy và độ bền mỏi. Bằng các phương pháp và thiết bị thí nghiệm cũng như sử dụng phần mềm HyperWorks NCS đã xây dựng được quy trình thí nghiệm phù hợp với điều kiện nghiên cứu ở Việt Nam để đo đạc các thông số sử dụng trong luận án

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ đã đánh giá cao nội dung và các kết quả thí nghiệm của luận án đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo như mới chỉ sử dụng biện dạng mấp mô theo mặt đường theo tiêu chuẩn ISO 8608:1995, chưa phân tích modal vỏ cầu để đánh giá mức độ cộng hưởng khi xe chay trên đường, Cần có một vài nghiên cứu hoàn chỉnh hơn để đánh giá yếu tố trên…

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

Cũng trong buổi bảo vệ luận án PGS.TS. Lê Hồng Quân Trưởng khoa công nghệ ô tô trường ĐHCN Hà Nội thay mặt cho tập thể giáo viên hướng dẫn đã gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Bách Khoa, Trường ĐHCN Hà Nội, Các nhà khoa học đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất thí nghiệm và đóng góp các ý kiến trong quá trình hoàn thành luận án của NCS.

Kết thúc buổi bảo vệ NCS Trần Phúc Hòa đã bày tỏ lòng biết ơn trân thành tới tập thể giáo viên hướng dẫn, các nhà khoa học, bạn bè và người thân đã giúp đỡ NCS trong quá trình hoàn thành luận án TS của mình.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi bảo vệ:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS TRẦN PHÚC HÒA