Bảo vệ đề tài cấp trường “Nghiên cứu kết nối động cơ với máy tính để đo các thông số và điều khiển các quá trình làm việc của động cơ”

Sáng ngày 05/01/2018 tại phòng hội thảo T3A1 trường ĐHCNHN đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài cấp trường “Nghiên cứu kết nối động cơ với máy tính để đo các thông số và điều khiển các quá trình làm việc của động cơ” – Chủ nhiệm đề tài Ths. Vũ Minh Diễn

Bảo vệ đề tài cấp trường “Nghiên cứu kết nối động cơ với máy tính để đo các thông số và điều khiển các quá trình làm việc của động cơ”

Trước hội đồng nghiệm thu đề tài trường ĐHCNHN. Ths Vũ Minh Diễn thay mặt nhóm đề tài đã lên báo cáo các nội dung của đề tài, các sản phẩm đã được nghiệm thu và tổng hợp các kết quả đã đạt được của đề tài.

Có thể nói nội dung chính của đề tài đó là nhóm tác giả đã chế tạo thành công bộ Panel chuyển đổi kết nối giữa động cơ và máy tính, thông qua phần mềm điều khiển trên máy tính người sử dụng có thể dễ dàng thu được các thông số kỹ thuật của động cơ đồng thời điều khiển được quá trình hoạt động của động cơ khi đang làm việc. Ngoài ra kết quả của đề tài còn cho ra một sản phẩm hết sức có ý nghĩa đó là xây dựng được một bộ đề cương bài giảng để sử dụng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS. Phạm Văn Bổng – Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn của đề tài. Đ/c cho rằng đây là một đề tài khoa học hết sức có ý nghĩa đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và tính cấp thiết. Các mục tiêu nghiên cứu hết sức rõ ràng,trong phương pháp nghiên cứu của đề tài có sự kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, các phần mềm mô phỏng trên máy tính.. PGS. Phạm Văn Bổng cũng đánh giá cao việc tự nghiên cứu tự chế tạo các mạch và thiết bị cơ khí điện tử với các vật tư có sẵn trong nước, chính điều này đã làm giảm rất nhiều giá thành của sản phẩm đề tài.

Với những kết quả và sản phẩm đã đạt được của đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường đã đánh giá đề tài "Nghiên cứu kết nối động cơ với máy tính để đo các thông số và điều khiển các quá trình làm việc của động cơ" do Ths Vũ Minh Diễn đạt yêu cầu. Hội đồng cũng yêu cầu nhóm đề tài cần chỉnh sửa một chút nội dung trong bộ đề cương bài giảng cho hợp lý trước khi đưa vào sử dụng trong đào tạo.

Các bài đã đăng