Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp Đại học Khóa 10

Căn cứ theo Quy chế đào tạo và Tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 10, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:
1. Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN

Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.

Có Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được Khoa duyệt.

Tên đề tài thực tế và Tên đề tài trong phiếu giao đồ án tốt nghiệp phải trùng nhau.

2. Chấm phản biện

- Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 25/04/2019: Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo ĐATN (bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) + đĩa CD (ghi chương trình, nội dung báo cáo) về Văn phòng khoa CNTT.

- Ngày 26/04/2019: Các giảng viên được phân công nhiệm vụ nhận quyển báo cáo từ Văn phòng khoa CNTT và chấm điểm vào phiếu đánh giá (theo mẫu gồm GVHD, GVPB), đồng thời gửi lại điểm đánh giá ĐATN trước ngày 07/05/2019 cho Giáo vụ Khoa.

- Trong ngày bảo vệ, mỗi sinh viên phải nộp về Hội đồng 02 quyển ĐATN và 02 đĩa CD (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN dấu đỏ, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) theo bản hướng dẫn viết ĐATN.

3. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (dự kiến)

Hội đồngThời gianĐịa điểmSố lượngHội đồngThời gianĐịa điểmSố lượng
17h30 ngày 09/05/2019Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10217h30 ngày 11/05/2019Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10
2Phòng HT2 (Tầng 6_A1)1022Phòng HT2 (Tầng 6_A1)11
3Phòng HT3 (Tầng 6_A1)1023Phòng HT3 (Tầng 6_A1)11
9Phòng CLC1-T9_A1924Phòng CLC1-T9_A111
5Phòng CLC2-T9_A11025Phòng CLC2-T9_A111
613h00 ngày 09/05/2019Phòng HT1 (Tầng 6_A1)92613h00 ngày 11/05/2019Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10
7Phòng HT2 (Tầng 6_A1)1027Phòng HT2 (Tầng 6_A1)11
8Phòng HT3 (Tầng 6_A1)1028Phòng HT3 (Tầng 6_A1)11
4Phòng CLC1-T9_A11029Phòng CLC1-T9_A110
10Phòng CLC2-T9_A11030Phòng CLC2-T9_A111
117h30 ngày 10/05/2019Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10317h30 ngày 12/05/2019Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10
12Phòng HT2 (Tầng 6_A1)1032Phòng HT2 (Tầng 6_A1)10
13Phòng HT3 (Tầng 6_A1)1033Phòng HT3 (Tầng 6_A1)11
19Phòng CLC1-T9_A1934Phòng CLC1-T9_A110
15Phòng CLC2-T9_A1103513h00 ngày 12/05/2019Phòng CLC2-T9_A110
1613h00 ngày 10/05/2019Phòng HT1 (Tầng 6_A1)936Phòng HT1 (Tầng 6_A1)10
17Phòng HT2 (Tầng 6_A1)1037Phòng HT2 (Tầng 6_A1)10
18Phòng HT3 (Tầng 6_A1)1138Phòng HT3 (Tầng 6_A1)10
14Phòng CLC1-T9_A110
20Phòng CLC2-T9_A110

4. Danh sách các hội đồng bảo vệ

Hi đồng 1Hội đồng 20
SttHọ và tênNhiệm vụSttHọ và tênNhiệm vụ
1TS. Nguyễn Mạnh CườngChủ tịch1TS. Trần Chí KiênChủ tịch
2ThS. Trần Thanh HuânThư ký2Ths. Mai Thanh HồngThư ký
3ThS. Lê Thị Thủyủy viên3ThS. Vũ Đức Huyủy viên
Hội đồng 2Hội đồng 21
1TS. Ngô Đức VĩnhChủ tịch1TS. Nguyễn Mạnh CườngChủ tịch
2ThS. An Văn MinhThư ký2ThS. Trần Thanh HuânThư ký
3ThS. Nguyễn Văn Tỉnhủy viên3ThS. Lê Thị Thủyủy viên
Hội đồng 3Hội đồng 22
1TS. Đỗ Văn TuấnChủ tịch1TS. Ngô Đức VĩnhChủ tịch
2ThS. Vũ Thị Tuyết MaiThư ký2ThS. An Văn MinhThư ký
3ThS. Trần Hùng Cườngủy viên3ThS. Nguyễn Văn Tỉnhủy viên
Hội đồng 4Hội đồng 23
1TS. Nguyễn Bá NghiễnChủ tịch1TS. Đỗ Văn TuấnChủ tịch
2ThS. Trần Phương NhungThư ký2ThS. Vũ Thị Tuyết MaiThư ký
3ThS. Ngô Văn Bìnhủy viên3ThS. Trần Hùng Cườngủy viên
Hội đồng 5Hội đồng 24
1TS. Nguyễn Hoàng TúChủ tịch1TS. Nguyễn Bá NghiễnChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thái CườngThư ký2ThS. Trần Phương NhungThư ký
3ThS. Trịnh Bá Quýủy viên3ThS. Ngô Văn Bìnhủy viên
Hội đồng 6Hội đồng 25
1ThS. Nguyễn Văn ThắngChủ tịch1TS. Nguyễn Hoàng TúChủ tịch
2ThS. Nguyễn Lan AnhThư ký2ThS. Nguyễn Thái CườngThư ký
3ThS. Chu Thị Quyênủy viên3ThS. Trịnh Bá Quýủy viên
Hội đồng 7Hội đồng 26
1TS. Trần Tiến DũngChủ tịch1ThS. Nguyễn Văn ThắngChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thị Hương LanThư ký2ThS. Nguyễn Lan AnhThư ký
3ThS. Hoàng Quang Huyủy viên3ThS. Chu Thị Quyênủy viên
Hội đồng 8Hội đồng 27
1TS. Phạm Văn HàChủ tịch1TS. Trần Tiến DũngChủ tịch
2ThS. Đăng Quỳnh NgaThư ký2ThS. Nguyễn Thị Hương LanThư ký
3ThS. Ngô Thị Bích Thúyủy viên3ThS. Hoàng Quang Huyủy viên
Hội đồng 9Hội đồng 28
1ThS. Phạm Văn HiệpChủ tịch1TS. Phạm Văn HàChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thanh HảiThư ký2ThS. Đăng Quỳnh NgaThư ký
3ThS. Nguyễn Tuấn Túủy viên3ThS. Ngô Thị Bích Thúyủy viên
Hội đồng 10Hội đồng 29
1TS. Trần Chí KiênChủ tịch1ThS. Phạm Văn HiệpChủ tịch
2Ths. Mai Thanh HồngThư ký2ThS. Nguyễn Thanh HảiThư ký
3ThS. Vũ Đức Huyủy viên3ThS. Nguyễn Tuấn Túủy viên
Hội đồng 11Hội đồng 30
1TS. Nguyễn Mạnh CườngChủ tịch1TS. Trần Chí KiênChủ tịch
2ThS. Trần Thanh HuânThư ký2Ths. Mai Thanh HồngThư ký
3ThS. Lê Thị Thủyủy viên3ThS. Vũ Đức Huyủy viên
Hội đồng 12Hội đồng 31
1TS. Ngô Đức VĩnhChủ tịch1ThS. Nguyễn Văn ThắngChủ tịch
2ThS. An Văn MinhThư ký2ThS. Nguyễn Trung PhúThư ký
3ThS. Nguyễn Văn Tỉnhủy viên3ThS. Đoàn Văn Trungủy viên
Hội đồng 13Hội đồng 32
1TS. Đỗ Văn TuấnChủ tịch1TS. Ngô Đức VĩnhChủ tịch
2ThS. Vũ Thị Tuyết MaiThư ký2ThS. Trần Thanh HùngThư ký
3ThS. Trần Hùng Cườngủy viên3ThS. Đỗ Ngọc Sơnủy viên
Hội đồng 14Hội đồng 33
1TS. Nguyễn Bá NghiễnChủ tịch1TS. Phạm Văn HàChủ tịch
2ThS. Trần Phương NhungThư ký2ThS. Vũ Minh YếnThư ký
3ThS. Ngô Văn Bìnhủy viên3ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bìnhủy viên
Hội đồng 15Hội đồng 34
1TS. Nguyễn Hoàng TúChủ tịch1ThS. Phạm Văn HiệpChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thái CườngThư ký2ThS. Trần Phương NhungThư ký
3ThS. Trịnh Bá Quýủy viên3ThS. Đỗ Sinh Trườngủy viên
Hội đồng 16Hội đồng 35
1ThS. Nguyễn Văn ThắngChủ tịch1TS. Nguyễn Hoàng TúChủ tịch
2ThS. Nguyễn Lan AnhThư ký2ThS. Vũ Minh YếnThư ký
3ThS. Chu Thị Quyênủy viên3ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bìnhủy viên
Hội đồng 17Hội đồng 36
1TS. Trần Tiến DũngChủ tịch1TS. Nguyễn Mạnh CườngChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thị Hương LanThư ký2ThS. Trần Thanh HùngThư ký
3ThS. Hoàng Quang Huyủy viên3ThS. Đỗ Ngọc Sơnủy viên
Hội đồng 18Hội đồng 37
1TS. Phạm Văn HàChủ tịch1TS. Đỗ Văn TuấnChủ tịch
2ThS. Đăng Quỳnh NgaThư ký2ThS. Nguyễn Trung PhúThư ký
3ThS. Ngô Thị Bích Thúyủy viên3ThS. An Văn Minhủy viên
Hội đồng 19Hội đồng 38
1ThS. Phạm Văn HiệpChủ tịch1TS. Nguyễn Bá NghiễnChủ tịch
2ThS. Nguyễn Thanh HảiThư ký2ThS. Đoàn Văn TrungThư ký
3ThS. Nguyễn Tuấn Túủy viên3ThS. Đỗ Sinh Trườngủy viên

Tin tiêu điểm

Học bổng tài năng Samsung - STP 2019 "DÁM THAY ĐỔI - DÁM DẪN ĐẦU"

Học bổng tài năng Samsung - STP 2019 "DÁM THAY ĐỔI - DÁM DẪN ĐẦU"

Thứ Hai, 08:21 06/05/2019
Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp Đại học Khóa 10

Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp Đại học Khóa 10

Thứ Tư, 14:51 24/04/2019

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Thứ Sáu, 10:56 09/12/2016

Đăng ký khóa học "SAMSUNG FUTURE DEVELOPER" 2016 đợt 6

Thứ Tư, 09:10 20/07/2016

Đăng ký khóa học "SAMSUNG FUTURE DEVELOPER" 2016 đợt 5

Thứ Sáu, 08:26 08/04/2016

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VÀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI NGHỀ NĂM HỌC 2015 – 2016

Thứ Năm, 18:19 24/09/2015

danh sách sinh viên đạt và chưa đạt điểm toeic nội bộ khóa 3456

Thứ Năm, 09:00 29/01/2015

Kế hoạch thi Toeic ngày 10/01/2015 cho sinh viên hệ ĐH K3,4,5 và liên thông CĐ ĐH K8

Thứ Năm, 13:45 04/12/2014

kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho học sinh các lớp trung cấp chuyên nghiệp k59 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ

Thứ Hai, 13:25 24/11/2014

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển lớp Chất lượng cao năm 2014

Thứ Năm, 13:24 02/10/2014

Thông tin việc làm Công ty Pan - Pacific

Thứ Ba, 11:29 30/09/2014

Thông báo Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng K13

Thứ Ba, 08:46 09/09/2014

Thông báo về việc học lại các học phần chưa đạt trong các học kỳ năm học 2013-2014

Thứ Bảy, 14:30 06/09/2014

KẾ HOẠCH THI LẠI TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP LIÊN THÔNG CĐ-ĐH KHÓA 5 VÀ TC-CĐ KHÓA 9 ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TRẢ NỢ.

Thứ Hai, 08:35 31/03/2014

KẾ HOẠCH THI LẠI TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP LIÊN THÔNG TC-CĐ K9 VÀ KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP LIÊN THÔNG CĐ-ĐH K6 VÀ CÁC KHÓA CŨ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TRẢ NỢ.

Thứ Sáu, 14:32 28/03/2014

Quyết định thành lập các lớp học lại các môn học hệ liên thông Cao đẳng - Đại học khóa 6.

Thứ Sáu, 08:20 14/02/2014

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa cũ về trả nợ

Thứ Tư, 13:01 22/01/2014

Quyết định thành lập các lớp học lại các môn học kỳ 1,2,3,4 cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp K58 và học kỳ 1,2 cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp K59.

Thứ Năm, 16:28 02/01/2014

Quyết định học lại các lớp hệ liên thông Cao đẳng – Đại học khóa 5,6. Liên thông Trung cấp - Cao đẳng khóa 9.

Thứ Sáu, 10:59 13/12/2013

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp: Đại học khoá 2; Liên thông Cao đẳng - Đại học khoá 4, 5; Liên thông Trung cấp - Cao đẳng khoá 9; Trung cấp chuyên nghiệp khoá 58

Thứ Năm, 11:30 21/11/2013

Kế hoạch đăng ký dự thi tay nghề cấp TP, Bộ Công Thương năm 2013-2014.

Thứ Ba, 08:01 01/10/2013

Kế hoạch bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Đại học K3, K4.

Thứ Tư, 08:34 21/08/2013

Quyết định thành lập lớp và danh sách giáo viên dạy các lớp học lại hệ LT CĐ- ĐH K5,6.

Thứ Năm, 14:50 18/07/2013

Quyết định thành lập các lớp học lại và DS giáo viên dạy hệ TCCN K57,58 khoa CNTT.

Thứ Ba, 10:58 04/06/2013

Kế hoạch và danh sách phân công ôn thi tốt nghiệp cho các lớp LTCĐĐH-KHMT-K5, LTCĐĐH-KHMT-K4 về thi lại.

Thứ Năm, 08:40 09/05/2013

Về việc tổ chức cho sinh viên liên thông CĐ - ĐH K4 đã trả nợ hết các môn về đăng kí thi tốt nghiệp.

Thứ Hai, 11:24 06/05/2013

Danh sách Học sinh - Sinh viên khoa CNTT được nhận khen thưởng năm học 2011-2012.

Thứ Hai, 11:14 06/05/2013

Danh sách các lớp được mở bổ sung cho sinh viên hệ CĐ đăng ký học cải thiện trước khi ra trường.

Thứ Ba, 13:51 02/04/2013

Danh sách các lớp học lại hệ LT TC-CĐ K8,9. LT CĐ-ĐH K4 đợt 4.

Thứ Hai, 14:37 01/04/2013

Danh sách các lớp học lại được mở của hệ LT CĐ - ĐH K5 khoa CNTT. Tải về tại đây

Thứ Ba, 10:38 19/03/2013

KH tổ chức buổi đào tạo Tester miễn phí cho sinh viên. Tải về tại đây

Thứ Năm, 07:37 14/03/2013

Danh sách sinh viên ĐH K4 Khoa CNTT được làm đồ án tốt nghiệp. Tải về tại đây

Thứ Hai, 14:12 04/03/2013

Thông báo tổ chức lế phát bằng TN cho SV ĐH KHMT K3 tốt nghiệp lần 2. Tải về tại đây

Thứ Tư, 15:48 16/01/2013

Thông báo phân công giáo viên, kế hoạch học lại của hệ TCCC K57,K58. Tải về tại đây

Thứ Sáu, 08:59 14/12/2012

Thông báo các lớp học lại được mở của hệ Liên thông CĐ-ĐH K4,K5 và TC- CĐ K8,K9. Tải về tại đây

Thứ Tư, 10:22 05/12/2012

Thông báo thi và cấp chứng chỉ TOEIC nội bộ lần 2 đối với sinh viên ĐH khóa 3. Tải về tại đây

Thứ Tư, 10:34 07/11/2012

Kế hoạch thi lại TN cho sinh viên các lớp đại học chính quy K1,2. Liên thông TC-CĐ K7, K8. Cao đẳng K9. Tải về tại đây

Thứ Sáu, 11:09 02/11/2012

Thông báo học lại các lớp LT CĐ-ĐH K5; LT CĐ-ĐH K4 về trả nợ. Tải về tại đây

Thứ Sáu, 11:03 02/11/2012

Thông báo học lại cho các lớp LT TC-CĐ K9, TC-CĐ K8 về trả nợ. Tải về tại đây

Thứ Sáu, 11:01 02/11/2012

Thông báo về việc tổ chức học lại các môn học kỳ 1,2,3,4 Khóa 57; kỳ 1,2 Khóa 58 hệ TCCN. Tải về tại đây

Thứ Sáu, 10:50 02/11/2012