KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Công nghệ thông tin có thể chia làm hai giai đoạn như sau:

* Giai đoạn 1: Từ năm 1999 đến năm 2005.

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) được thành lập ngày 05/07/1999 theo Quyết định số 115/TCHC của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hà Nội. Khi thành lập, Khoa chỉ có 07 cán bộ giáo viên được trang bị hơn 20 máy vi tính với khối lượng công việc lớn và mới. Tập thể cán bộ, giáo viên của Khoa đã tập trung nhiều công sức để xây dựng Khoa. Năm đó, khoa đã tuyển được 6 lớp Trung học và 7 lớp Cao đẳng Tin.

* Giai đoạn 2: Từ năm 2005 đến nay

Sau khi có quyết định 315/2005 QĐ/TTG ngày 2/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, từ đây khoa Công nghệ thông tin có thêm chức năng đào tạo bậc đại học.

Khoa CNTT có chức năng đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hiện tại khoa có các hệ Cao đẳng, Đại học, liên thông từ Trung cấp lên Đại học và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Thạc sỹ. Cùng với việc đào tạo, khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hàng năm khoa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác dạy và học trong khoa cũng như trong nhà trường.

Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Trường đã ký hợp đồng liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với Viện CNTT để cùng hợp tác và giúp đỡ khoa phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Trong các năm qua, đã có hàng nghìn sinh viên của khoa ra trường, làm việc. Phần lớn các em làm đúng ngành nghề đào tạo. Các em đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội và đồng thời chính các em đã làm cho vị thế của khoa cũng như của nhà trường được nâng lên.

2. Thành tích đạt được:

Trải qua 19 năm xây dựng và phát triển. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể của CBGV và HSSV khoa Công nghệ thông tin. Trong những năm vừa qua Tập thể CBGV và HSSV của khoa đã đạt được những thành tựu to lớn trong các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tham gia NCKH, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của nhà trường.

* Thi OLYMPIC tin học:

- Năm 2004: Nhất đồng đội, 2 Nhì cá nhân, 1 giải Ba cá nhân.

- Năm 2005: Nhì đồng đội, 01 giải Ba cá nhân, 2 KK cá nhân.

- Năm 2006: Nhì đồng đội, 1 Nhì cá nhân, 2 KK cá nhân.

- Năm 2007: 1 Nhì cá nhân, 1 Ba cá nhân, 1 KK cá nhân.

- Năm 2008: 1 Nhì cá nhân, 1 Ba cá nhân, 2 KK cá nhân

- Năm 2009: 01 Nhì cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2010: 01 Ba cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2011: 01 Nhất cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2012: 1 Nhì cá nhân, 2 Ba cá nhân, 2 KK cá nhân

- Năm 2013: 01 Ba cá nhân, 02 KK cá nhân.

- Năm 2015: 02 giải Ba

- Năm 2016: 02 giải Ba cấp Quốc gia

- Năm 2017: 03 giải Khuyến khích cấp Quốc gia

- Năm 2018: 01 giải Nhì, 03 giải Ba cấp Quốc gia.

* Thi tay nghê cấp Thành phố:

- Năm 2008: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải KK.

- Năm 2009: 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 giải KK.

- Năm 2010: 01 giải Nhất, 03 giải Ba, 03 giải KK

- Năm 2011: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Năm 2012: 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Năm 2013: 01 giải Nhất, 01 giải KK.

- Năm 2014: 01 giải Nhất, 04 giải KK.

- Năm 2015: 02 giải Nhì, 02 giải Ba

* Thi Học sinh giỏi Thành phố: Từ năm 2003 đến nay đội tuyển học sinh giỏi Thành phố của khoa Công nghệ thông tin luôn đạt nhiều thành tích cao:

- Năm 2007: 02 giải Nhì Thành phố.

- Năm 2008: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì Thành phố.

- Năm 2009: 02 giải Nhất, 01 giải Nhì.

- Năm 2010: 01 giải Nhất; 05 giải Nhì; 02 giải Ba.

- Năm 2011: 02 giải Nhì, 04 giải Ba.

* Thi Tay nghề cấp Bộ Công thương:

- Năm 2005: 01 giải Ba; 01 giải KK.

- Năm 2006: 01 giải Ba.

- Năm 2008: 02 giải Ba; 02 giải KK.

- Năm 2010: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 04 giải Ba; 04 giải KK.

- Năm 2012: 01 giải Nhất; 02 giải Ba.

- Năm 2014: 01 giải Nhì; 02 giải Ba, 02 giải KK.

* Thi Tay nghề ASEAN:

- Năm 2015: 01 giải Nhì

* Thi Tay nghề cấp Quốc gia:

- Năm 2006: 01 giải Ba.

- Năm 2008: 01 giải Nhì.

- Năm 2010: 02 giải KK.

- Năm 2012: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải KK.

- Năm 2014: 01 giải Nhất, 01 giải Ba.

- Năm 2015: 01 giải Ba

- Năm 2016: Cấp thành phố: 01 Giải Nhì nghề Giải pháp phần mềm CNTT, 01 Giải Khuyến khích và 01 Giải Ba nghề quản trị hệ thống mạng CNTT; Cấp Bộ: 01 Giải Nhì và 01 Giải Khuyến khích nghề Quản trị hệ thống mạng CNTT, 01 Giải Nhì và 01 Giải Khuyến khích nghề Giải pháp phần mềm CNTT; Cấp Quốc Gia: Giải Ba nghề Giải pháp phần mềm CNTT. Huy chương Bạc, giải Nhì tại kỳ thi tay nghề Asean tại Malaysia.

- Năm 2018: Cấp thành phố: 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích; Cấp Bộ: 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích; Cấp Quốc Gia: 02 giải Nhất, 02 giải Khuyến khích.

* Giáo viên dạy giỏi: nhiều giải cao trong các cuộc thi giáo viên giỏi do trường và thành phố Hà Nội tổ chức.

- Năm 2008: 01 giải Nhất Toàn quốc; 01 giải Nhất Thành phố; 01giải Nhì Thành phố.

- Năm 2010: 01 giải nhất, 01 giải Nhì Thành phố

- Năm 2012: 01 giải Ba toàn Quốc, 02 giải Nhì Thành phố.

- Năm 2014: 01 giải Nhì thành phố

- Năm 2015: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cấp thành phố

- Năm 2017: 01 giải Nhất, 01 giải Ba

- Năm 2018: 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích

* Phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao:

Tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong khoa đã tổ chức và tham gia các cuộc thi văn nghệ, thể thao toàn trường đạt thành tích cao.

- Văn nghệ: Đạt giải Nhất các năm 2003, 2006, 2007, 2015; Nhì các năm 2002, 2005. Đạt giải Nhất thiết kế thời trang năm 2009. Đạt giải Ba toàn đoàn năm 2009; 2011, 2013, 2018.

- Bóng đá: Vô địch năm 2003, Nhì năm 2004, Ba năm 2002, Nhất năm 2012, Nhì năm 2013. Nhất 2015.

Bóng chuyền: đạt giải Nhì nam năm 2009, nhì 2013. Nhì 2016

=> Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Khoa Công nghệ thông tin đã liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc. Tập thể Cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đã được tặng nhiều phần thưởng cao quí trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể khoa Công nghệ thông tin năm 2015

3. Định hướng phát triển của đơn vị:

- Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng tốt.

- Áp dụng nhiều phần mềm, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Đẩy mạnh liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế;

- Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Luôn phấn đấu cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.