Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013

Chiều ngày 15/01/2014, Hội đồng khoa học Bộ Công Thương đã họp nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2013 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đề tài “Nghiên cứu quá điện áp do sét trong lưới điện trang trại gió do ThS. Nguyễn Quang Thuấn - giảng viên khoa Điện chủ nhiệm và đề tài“Đánh giá hiện trạng, tiềm lực và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương đến năm 2020 do TS. Hà Xuân Quang – Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ nhiệm.

Đề tài “Nghiên cứu quá điện áp do sét trong lưới điện trang trại gió đã tổng hợp cơ sở lý thuyết, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu quốc tế và trong nước liên quan, từ đó đề ra hướng cần tập trung nghiên cứu và đề xuất một phương pháp xác định số lần sét đánh trực tiếp tua bin gió trung bình hàng năm dựa vào lý thuyết mô hình điện hình học (EGM). Qua đó, đề tài cũng đã phát triển mô hình mạch điện tương đương trên đường dẫn dòng sét qua cột trụ cho nghiên cứu quá điện áp do sét trong lưới điện trang trại gió.

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013
ThS. Nguyễn Quang Thuấn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn góp phần cảnh báo mức độ nguy hiểm của sét đối với hệ thống điện gió; đưa ra các gợi ý kỹ thuật giúp các nhà tư vấn, thiết kế đề ra các biện pháp bảo vệ chống sét hiệu quả cho các phần tử - thiết bị của lưới điện trang trại gió.

Đề tài “Đánh giá hiện trạng, tiềm lực và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương đến năm 2020 dựa trên số liệu nghiên cứu khảo sát, nhóm tác giả đánh giá hiện trạng, tiềm lực khoa học công nghệ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương.

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013
TS. Nguyễn Thị Hồng Nga thay mặt nhóm tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Đề tài đã làm rõ những tích cực, hạn chế trong công tác NCKH, từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương đến năm 2020, bao gồm các nhóm giải pháp: nhóm giải pháp về tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ; giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý khoa học công nghệ; giải pháp về đánh giá kết quả và chất lượng nghiên cứu.

Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giá các đề tài có tính khoa học, thực tiễn cao và đã thống nhất nghiệm thu.

Tin tiêu điểm

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Thứ Sáu, 16:41 24/05/2019

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ III

Thứ Bảy, 10:43 18/05/2019

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước: “Nghiên cứu quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp”

Thứ Sáu, 17:56 26/04/2019
Hội nghị khoa học chuyên ngành năm 2019

Hội nghị khoa học chuyên ngành năm 2019

Thứ Hai, 11:21 01/04/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường về phân tích dữ liệu hệ gene của 16 loại ung thư phổ biến

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường về phân tích dữ liệu hệ gene của 16 loại ung thư phổ biến

Thứ Năm, 16:20 01/11/2018
Khoa Điện tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ Kỹ thuật điện và Tự động hóa, lần thứ III

Khoa Điện tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ Kỹ thuật điện và Tự động hóa, lần thứ III

Thứ Sáu, 11:38 13/07/2018
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ quả mắc ca”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ quả mắc ca”

Thứ Tư, 11:29 11/07/2018
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện

Thứ Ba, 16:26 12/06/2018
Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018

Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018

Thứ Hai, 19:11 11/06/2018
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Nguyễn Anh Tuấn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Nguyễn Anh Tuấn chủ nhiệm

Thứ Năm, 08:02 07/06/2018
Tổng kết và trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IX

Tổng kết và trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IX

Thứ Năm, 15:16 24/05/2018
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:05 05/01/2018
Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Nguyễn Văn Thắng chủ nhiệm

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Nguyễn Văn Thắng chủ nhiệm

Thứ Sáu, 15:31 29/12/2017
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Thị Phượng chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Thị Phượng chủ nhiệm

Thứ Ba, 10:49 26/12/2017
Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Văn Anh chủ nhiệm

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Văn Anh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 10:46 15/12/2017
Tập huấn Mô hình phát triển nhóm nghiên cứu mạnh và viết bài báo khoa học quốc tế

Tập huấn Mô hình phát triển nhóm nghiên cứu mạnh và viết bài báo khoa học quốc tế

Thứ Tư, 10:40 25/10/2017
Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017

Thứ Năm, 15:21 12/10/2017
Hội thảo “Đào tạo ứng dụng nâng cao và bảo dưỡng máy cắt dây xung điện”

Hội thảo “Đào tạo ứng dụng nâng cao và bảo dưỡng máy cắt dây xung điện”

Thứ Tư, 15:14 25/11/2015
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Ngoại ngữ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Ngoại ngữ

Thứ Ba, 13:46 21/01/2014
Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của khoa Công nghệ hóa

Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của khoa Công nghệ hóa

Thứ Hai, 16:28 20/01/2014
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013

Thứ Năm, 07:35 16/01/2014
Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của Khoa Công nghệ hóa

Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của Khoa Công nghệ hóa

Thứ Tư, 07:33 15/01/2014
Làm phóng sự về cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda

Làm phóng sự về cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda

Thứ Sáu, 08:30 13/12/2013