Bài báo khoa học

Trong thời gian từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2017 - 2018, cán bộ, giảng viên (CBGV) Nhà trường đã công bố 2510 bài báo và công trình khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành; trong đó có 448 bài báo, công bố quốc tế.

+ Một số bài báo quốc tế tiêu biểu:

- Một số bài báo quốc tế của cán bộ, giảng viên Nhà trường năm học 2017 - 2018:

+ Thuộc danh mục ISI, SCOPUS tải về tại đây

+ Thuộc Tạp chí khác tải về tại đây

- Một số bài báo quốc tế của CBGV Nhà trường năm học 2016 - 2017 tải về tại đây

- Một số bài báo quốc tế của CBGV Nhà trường năm học 2015 - 2016 tải về tại đây

- Một số bài báo quốc tế của CBGV Nhà trường năm học 2014 - 2015 tải về tại đây

- Một số bài báo quốc tế của CBGV Nhà trường năm học 2013 - 2014 tải về tại đây

- Một số bài báo quốc tế của CBGV Nhà trường năm học 2012 - 2013 tải về tại đây

- Một số bài báo quốc tế của CBGV Nhà trường năm học 2011 - 2012 tải về tại đây

+ Một số bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên Nhà trường công bố trong nước:

- Danh mục bài báo khoa học của CBGV Nhà trường năm học 2017 - 2018 tải về tại đây

- Danh mục bài báo khoa học của CBGV Nhà trường năm học 2016 - 2017 tải về tại đây

- Danh mục bài báo khoa học của CBGV Nhà trường năm học 2015 - 2016 tải về tại đây

- Danh mục bài báo khoa học của CBGV Nhà trường năm học 2014 - 2015 tải về tại đây

- Danh mục bài báo khoa học của CBGV Nhà trường năm học 2013 - 2014 tải về tại đây

- Danh mục bài báo khoa học của CBGV Nhà trường năm học 2012 - 2013 tải về tại đây

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường về phân tích dữ liệu hệ gene của 16 loại ung thư phổ biến

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường về phân tích dữ liệu hệ gene của 16 loại ung thư phổ biến

Thứ Năm, 16:20 01/11/2018
Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2018

Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2018

Thứ Bảy, 18:49 13/10/2018
Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V

Thứ Sáu, 00:41 05/10/2018
Hội thảo khoa học Quốc gia: “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

Hội thảo khoa học Quốc gia: “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

Thứ Sáu, 21:03 21/09/2018
Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán”

Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán”

Thứ Sáu, 00:00 07/09/2018
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech thuộc Tập đoàn Vingroup

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech thuộc Tập đoàn Vingroup

Thứ Tư, 14:42 22/08/2018
Hội thảo Công nghệ Robotics - Mechatronics trong cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo Công nghệ Robotics - Mechatronics trong cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Ba, 01:20 21/08/2018
Khoa Điện tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ Kỹ thuật điện và Tự động hóa, lần thứ III

Khoa Điện tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ Kỹ thuật điện và Tự động hóa, lần thứ III

Thứ Sáu, 11:38 13/07/2018
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ quả mắc ca”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ quả mắc ca”

Thứ Tư, 11:29 11/07/2018

Thông báo số 3 về việc gia hạn nộp toàn văn bài báo tham dự Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V - Tháng 10/2018

Thứ Ba, 08:38 10/07/2018