Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

Giới thiệu các Trung tâm

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Trung tâm Đào tạo sau đại học

Tầng 4 nhà A1 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Cơ khí

Cơ sở 2

0437655399

Trung tâm Việt-Nhật

Tầng 2 nhà A7 cơ sở 1

0437655408

Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn

Tầng 1 nhà A10 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Công nghệ thông tin

Tầng 1 nhà A2 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Đào tạo lái xe

Tầng 1 nhà A2 cơ sở 1

0437655355

Trung tâm Quản lý chất lượng

Tầng 4 nhà A1 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Thông tin thư viện

Nhà A11 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Tầng 1 nhà K1 cơ sở 1

0437637679

Trạm Y tế

Tầng 1 nhà A8 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

Tầng 1 nhà A8 cơ sở 1

Trung tâm Truyền thông & Quan hệ công chúng

Tầng 2 nhà A7 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Tầng 2 nhà A7 cơ sở 1

0437655121

Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Tầng 2 nhà A2 cơ sở 1

0437647520

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Nhà A12

0437639583

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh

Cơ sở 3

0437655121Tin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24291990