Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:

Giới thiệu các Khoa - Viện

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Khoa Cơ khí

Tầng 3 nhà A10 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 354

khoack@haui.edu.vn

Khoa Công nghệ ô tô

Tầng 4 nhà A10 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 310

khoacnot@haui.edu.vn

Khoa Điện

Tầng 10 nhà A1 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 264

khoadien@haui.edu.vn

Khoa Điện tử

Tầng 7 nhà A1 cơ sở 1

0437655121

khoadientu@haui.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

Tầng 6 nhà A1 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 251

khoacntt@haui.edu.vn

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Biệt thự B1, cơ sở 2

0437639636

khoaktkt@haui.edu.vn

Khoa Quản lý kinh doanh

Biệt thự B2, cơ sở 2

0437639690

sonthanthanh@haui.edu.vn

Khoa Công nghệ hóa

Biệt thự B5, cơ sở 2

0437655141

khoacnhoa@haui.edu.vn

Khoa Công may và thiết kế thời trang

Biệt thự B4, cơ sở 2

0437655225

khoacnmvtt@haui.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

Tầng 3 nhà A2 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 232

khoann@haui.edu.vn

Khoa Du lịch

Tầng 5 nhà A1 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 208

khoaspdl@haui.edu.vn

Viện Công nghệ-HaUI

Tầng 10 nhà A1 cơ sở 1

Khoa Giáo dục thể chất

Tầng 1 nhà A8 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 289

khoagdtcqp@haui.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản

Tầng 3 nhà A1 cơ sở 1

0437655121. ố nội bộ 249.

khoakhcb@haui.edu.vn

Khoa Lý luận chính trị-Pháp luật

Tầng 2 nhà A1 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 246

khoamaclenin@haui.edu.vnTin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước
  10. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Thông tin cần biết

Lượt truy cập 23901239