Khoa

Giới thiệu các Khoa - Viện

Giới thiệu các Khoa - Viện

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Website

Khoa Cơ khí

Tầng 3, A10

0437655121.

Số nội bộ 354

https://fme.haui.edu.vn/vn

Khoa Công nghệ ô tô

Tầng 4, nhà A10

0437655121

Số nội bộ 310

https://fat.haui.edu.vn/vn

Khoa Điện

Tầng 5, A7

0437655121.

Số nội bộ 260

https://khoadien.haui.edu.vn/vn

Khoa Điện tử

Tầng 12 nhà A1

0437655121.

Số nội bộ 246

https://fee.haui.edu.vn/vn

Khoa Công nghệ thông tin

Tầng 6, nhà A1

0437655121.

Số nội bộ 253

https://fit.haui.edu.vn/vn

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Tầng 1, Biệt thự B1, Cơ sở 2

0437639636

https://faa.haui.edu.vn/vn

Khoa Quản lý kinh doanh

Tầng 7 nhà A10

0437639690

https://fbm.haui.edu.vn/vn

Khoa Công nghệ hóa

Biệt thự B5, cơ sở 2

0437655141

https://fct.haui.edu.vn/vn

Khoa Công may và thiết kế thời trang

Biệt thự B4, cơ sở 2

0437655225

https://fgd.haui.edu.vn/vn

Khoa Ngoại ngữ

Tầng 3 nhà A2 cơ sở 1

0437655121.

Số nội bộ 236

https://ffl.haui.edu.vn/vn

Khoa Du lịch

Tầng 5 nhà A1 cơ sở 1

0437655121.

Số nội bộ 208

https://ft.haui.edu.vn/vn

Khoa Lý luận chính trị-Pháp luật

Tầng 2 nhà A2 cơ sở 1

0437655121.

Số nội bộ 246

https://lps.haui.edu.vn/vn

Khoa Khoa học cơ bản

Tầng 3 nhà A2 cơ sở 1

0437655121. 04 37655121.

Số nội bộ 843

https://ffs.haui.edu.vn/vn

Viện Công nghệ-HaUI

Tầng 10, nhà A1

0437655121

Số nội bộ: 7290

https://hit.haui.edu.vn/vn