GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Các Khoa

Giới thiệu các Khoa - Viện

Giới thiệu các Khoa - Viện

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Website

Khoa Cơ khí

Tầng 3, A10

0437655121.

Số nội bộ 354

https://fme.haui.edu.vn/vn

Khoa Công nghệ ô tô

Tầng 4, nhà A10

0437655121

Số nội bộ 310

https://fat.haui.edu.vn/vn

Khoa Điện

Tầng 5, A7

0437655121.

Số nội bộ 260

https://khoadien.haui.edu.vn/vn

Khoa Điện tử

Tầng 12 nhà A1

0437655121.

Số nội bộ 246

https://fee.haui.edu.vn/vn

Khoa Công nghệ thông tin

Tầng 6, nhà A1

0437655121.

Số nội bộ 253

https://fit.haui.edu.vn/vn

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Tầng 1, Biệt thự B1, Cơ sở 2

0437639636

https://faa.haui.edu.vn/vn

Khoa Quản lý kinh doanh

Tầng 7 nhà A10

0437639690

https://fbm.haui.edu.vn/vn

Khoa Công nghệ hóa

Biệt thự B5, cơ sở 2

0437655141

https://fct.haui.edu.vn/vn

Khoa Công may và thiết kế thời trang

Biệt thự B4, cơ sở 2

0437655225

https://fgd.haui.edu.vn/vn

Khoa Ngoại ngữ

Tầng 3 nhà A2 cơ sở 1

0437655121.

Số nội bộ 236

https://ffl.haui.edu.vn/vn

Khoa Du lịch

Tầng 5 nhà A1 cơ sở 1

0437655121.

Số nội bộ 208

https://ft.haui.edu.vn/vn

Khoa Lý luận chính trị-Pháp luật

Tầng 2 nhà A2 cơ sở 1

0437655121.

Số nội bộ 246

https://lps.haui.edu.vn/vn

Khoa Khoa học cơ bản

Tầng 3 nhà A2 cơ sở 1

0437655121. 04 37655121.

Số nội bộ 843

https://ffs.haui.edu.vn/vn

Viện Công nghệ-HaUI

Tầng 10, nhà A1

0437655121

Số nội bộ: 7290

https://hit.haui.edu.vn/vn

Tin tiêu điểm

Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 21:02 26/01/2021
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Thứ Bảy, 18:20 23/01/2021
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Thứ Hai, 14:48 18/01/2021
Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

Thứ Sáu, 07:47 15/01/2021
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC - HaUI” lần thứ nhất

Thứ Sáu, 20:48 08/01/2021
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ trường ĐHCNHN năm 2020

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ trường ĐHCNHN năm 2020

Thứ Tư, 17:33 30/12/2020
Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

Thứ Tư, 16:59 30/12/2020
Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công với mô hình đại học điện tử, hướng tới xây dựng đại học thông minh

Đại học Công nghiệp Hà Nội thành công với mô hình đại học điện tử, hướng tới xây dựng đại học thông minh

Thứ Tư, 16:38 30/12/2020
Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề "Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh"

Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề "Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh"

Thứ Sáu, 12:35 25/12/2020
PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi với nghiên cứu phát triển sản phẩm bơ

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi với nghiên cứu phát triển sản phẩm bơ

Thứ Tư, 07:30 23/12/2020

Video giới thiệu