Các Khoa

Giới thiệu các Khoa - Viện

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Khoa Cơ khí

Văn phòng khoa: Phòng 301 - Tầng 3, A10

0437655121. Số nội bộ 354

khoack@haui.edu.vn

Khoa Công nghệ ô tô

Tầng 4, nhà A10

0437655121 Số nội bộ 310

khoacnot@haui.edu.vn

kcnotohaui@gmail.com

Khoa Điện

Văn phòng khoa: Tầng 5, A7

0437655121. Số nội bộ 260

khoadien@haui.edu.vn

Khoa Điện tử

Tầng 12 nhà A1

0437655121. Số nội bộ 246

khoadientu@haui.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

Văn phòng khoa: Tầng 6, nhà A1

0437655121. Số nội bộ 253

khoacntt@haui.edu.vn

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Văn phòng khoa: Phòng 105 - Tầng 1, Biệt thự B1, Cơ sở 2, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

0437639636

khoaktkt@haui.edu.vn

Khoa Quản lý kinh doanh

Biệt thự B2, cơ sở 2

0437639690

sonthanthanh@haui.edu.vn

Khoa Công nghệ hóa

Biệt thự B5, cơ sở 2

0437655141

khoacnhoa@haui.edu.vn

Khoa Công may và thiết kế thời trang

Biệt thự B4, cơ sở 2

0437655225

khoacnmvtt@haui.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

Tầng 3 nhà A2 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 236

khoann@haui.edu.vn

Khoa Du lịch

Tầng 5 nhà A1 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 208

khoaspdl@haui.edu.vn

Khoa Lý luận chính trị-Pháp luật

Tầng 2 nhà A2 cơ sở 1

0437655121. Số nội bộ 246

khoamaclenin@haui.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản

Tầng 3 nhà A2 cơ sở 1

0437655121. 04 37655121. Số nội bộ 843

khoakhcb@haui.edu.vn

Viện Công nghệ-HaUI

Văn phòng Viện Công nghệ HaUI : Tầng 10, nhà A1

0437655121 số máy lẻ: 7290