Nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp Trường do khoa Ngoại ngữ thực hiện

Ngày 25/5/2018, Nhà trường tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017: ‘‘Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử về Ngữ pháp Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’; ‘‘Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng kiểm tra, đánh giá hỗ trợ học tập môn Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại Trường ĐHCN Hà Nội’’ và ‘‘Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh theo phương pháp kết hợp đối với sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’.

• Đề tài ‘‘Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử về ngữ pháp Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’ do ThS. Hoàng Thị Quỳnh Dương - Giảng viên khoa Ngoại ngữ chủ nhiệm.

Nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp Trường do khoa Ngoại ngữ thực hiện
ThS. Hoàng Thị Quỳnh Dương thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài: Nhằm xây dựng hệ thống bài giảng điện tử về ngữ pháp Tiếng Anh từ sơ cấp đến trung cấp theo hình thức thực hiện quay video bài giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngữ pháp cho sinh viên không chuyên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCN HN).

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã thành công trong việc tạo lập quy trình xây dựng bộ bài giảng điện tử và bộ sản phẩm video các bài giảng điện tử về ngữ pháp Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Trường ĐHCN HN.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ đóng góp tích cực vào việc giảng dạy Tiếng Anh nói chung và giảng dạy ngữ pháp nói riêng tại Trường ĐHCN HN.

• Đề tài ‘‘Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng kiểm tra, đánh giá hỗ trợ học tập môn Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại Trường ĐHCN Hà Nội’’ do TS. Trần Thị Duyên - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí chủ nhiệm.

Nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp Trường do khoa Ngoại ngữ thực hiện
TS. Bùi Thị Ngân - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu

Thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết của việc kiểm tra, đánh giá (KTĐG) hỗ trợ học tập và các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTĐG hỗ trợ học tập trong giảng dạy Tiếng Anh; nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTĐG hỗ trợ học tập trong giảng dạy Tiếng Anh tại Trường ĐHCN HN.

Với nội dung nghiên cứu đã đặt ra, nhóm tác giả đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTĐG hỗ trợ học tập cho sinh viên không chuyên tại Trường ĐHCN HN; phân tích được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hoạt động KTĐG hỗ trợ học tập cho sinh viên không chuyên tại Trường.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài có thể đóng góp vào việc tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên Trường ĐHCN HN nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung.

• Đề tài ‘‘Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh theo phương pháp kết hợp đối với sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’ do TS. Hoàng Ngọc Tuệ - Trưởng khoa Ngoại ngữ chủ nhiệm.

Nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp Trường do khoa Ngoại ngữ thực hiện
Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã nghiên cứu tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh theo phương pháp kết hợp. Đề tài đã xây dựng được các nhóm yếu tố ảnh hưởng và các nhóm giải pháp tương thích nhằm giúp sinh viên hệ đại học năm thứ nhất học tốt môn Tiếng Anh theo phương pháp kết hợp.

Nhóm tác giả đã xác định được 21 yếu tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh của sinh viên theo phương pháp kết hợp, làm rõ được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố và đề xuất các giải pháp tương ứng nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ năm thứ nhất tại Trường. Kết quả nghiên cứu của Đề tài là một trong những giải pháp tích cực có thể áp dụng vào đào tạo để nâng cao hiệu quả đào tạo Tiếng Anh tại Trường.

Cả 03 Hội đồng đánh giá các đề tài trên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Các nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu các Đề tài trên.

Tin tiêu điểm

Hội nghị Tổng kết và Trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học - Lần thứ X

Thứ Sáu, 16:41 24/05/2019

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ III

Thứ Bảy, 10:43 18/05/2019

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước: “Nghiên cứu quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp”

Thứ Sáu, 17:56 26/04/2019
Hội nghị khoa học chuyên ngành năm 2019

Hội nghị khoa học chuyên ngành năm 2019

Thứ Hai, 11:21 01/04/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường về phân tích dữ liệu hệ gene của 16 loại ung thư phổ biến

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường về phân tích dữ liệu hệ gene của 16 loại ung thư phổ biến

Thứ Năm, 16:20 01/11/2018
Khoa Điện tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ Kỹ thuật điện và Tự động hóa, lần thứ III

Khoa Điện tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ Kỹ thuật điện và Tự động hóa, lần thứ III

Thứ Sáu, 11:38 13/07/2018
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ quả mắc ca”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ quả mắc ca”

Thứ Tư, 11:29 11/07/2018
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện

Thứ Ba, 16:26 12/06/2018
Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018

Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018

Thứ Hai, 19:11 11/06/2018
Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Nguyễn Anh Tuấn chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án KHCN cấp trường do TS. Nguyễn Anh Tuấn chủ nhiệm

Thứ Năm, 08:02 07/06/2018
Tổng kết và trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IX

Tổng kết và trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IX

Thứ Năm, 15:16 24/05/2018
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do PGS.TS. Phạm Văn Đông chủ nhiệm

Thứ Sáu, 09:05 05/01/2018
Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Nguyễn Văn Thắng chủ nhiệm

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Nguyễn Văn Thắng chủ nhiệm

Thứ Sáu, 15:31 29/12/2017
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Thị Phượng chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Thị Phượng chủ nhiệm

Thứ Ba, 10:49 26/12/2017
Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Văn Anh chủ nhiệm

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017 do TS. Lê Văn Anh chủ nhiệm

Thứ Sáu, 10:46 15/12/2017
Tập huấn Mô hình phát triển nhóm nghiên cứu mạnh và viết bài báo khoa học quốc tế

Tập huấn Mô hình phát triển nhóm nghiên cứu mạnh và viết bài báo khoa học quốc tế

Thứ Tư, 10:40 25/10/2017
Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2017

Thứ Năm, 15:21 12/10/2017
Hội thảo “Đào tạo ứng dụng nâng cao và bảo dưỡng máy cắt dây xung điện”

Hội thảo “Đào tạo ứng dụng nâng cao và bảo dưỡng máy cắt dây xung điện”

Thứ Tư, 15:14 25/11/2015
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Ngoại ngữ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học khoa Ngoại ngữ

Thứ Ba, 13:46 21/01/2014
Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của khoa Công nghệ hóa

Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của khoa Công nghệ hóa

Thứ Hai, 16:28 20/01/2014
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013

Thứ Năm, 07:35 16/01/2014
Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của Khoa Công nghệ hóa

Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp trường của Khoa Công nghệ hóa

Thứ Tư, 07:33 15/01/2014
Làm phóng sự về cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda

Làm phóng sự về cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda

Thứ Sáu, 08:30 13/12/2013