Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019

Link: <a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29530.pdf">tải về tại đây</a><a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29531.pdf">tải về tại đây</a>

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Tiến sĩ (Khóa 3), Thạc sĩ (Khóa 9) Đợt 1-Năm 2019

Xem thêm