Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá hình ảnh và tim kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên của Nhà trường có điều kiện tìm hiểu nhu cầu về thị trường lao động, hướng tới đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người sử dụng lao động. Nhà trường tổ chức "Ngày hội việc làm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019".

Xem thêm